CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     VỪA LÀM VỪA HỌC
Thứ Tư - 29/11/2017
Kế hoạch học tháng 12/2017
  

KẾ HOẠCH HỌC THÁNG 12/2017

STT

LỚP

SĨ SỐ

MÔN HỌC

TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY

1

ĐH luật HN-VB2

108

Luật đất đai, Tội phạm học

29/11-09/12, 13-17/12

2

ĐHLT MN15

73

Âm nhạc, Ngữ dụng học

2-10/12, 23/12-31/12

3

ĐHLT MN16

48

Tiếng việt, PP phát triển ngôn ngữ

2-10/12, 23,24/12

4

ĐHNH 43

74

KT quốc tế, Thị trường tài chính & ĐCTC

2/12-31/12/2017

5

TCMN-Vb2 17

26

Tạo hình

2/12-24/12/2017

6

ĐH luật K11A

56

PL thanh tra, Luật môi trường

2/12-31/12/2017

7

QTKD 14

90

Quản trị cung ứng, QT chất lượng

2,3,23,24/12/2017

8

KTTX 14

57

KT đơn vị SN, KT lập báo cáo thuế

2,3,23,24/12/2017

9

KTTX 16

20

KT tài chính 1, Quản trị tài chính 1

2/12-31/12/2017

10

ĐH luật K10

103

Luật PS & GQ tranh chấp

4/12-7/12/2017

11

QTKD 16

47

BH xã hội

9,10/12/2017

12

QTKD 17

61

Luật KD, NL kế toán

9,10,16,17/12/2017

13

ĐH luật K11B

60

ĐL CM ĐCSVN, PL biên giới

18/12-28/12/2017

14

ĐH luật K12

50

Luật hiến pháp 2

16/12-31/12/2017

 

Các Tin Khác
 Kế hoạch thi tháng 03/2019 ( 26/02/2019 01:27:08) 
 Kế hoạch học tháng 03/2019 ( 26/02/2019 01:26:02) 
 Kế hoạch học tháng 02/2019 ( 24/01/2019 09:29:44) 
 Kế hoạch thi tháng 02/2019 ( 24/01/2019 09:29:34) 
 Kế hoạch thi tháng 01/2019 ( 27/12/2018 03:42:06) 
 Kế hoạch học tháng 01/2019 ( 27/12/2018 03:41:39) 
 Kế hoạch thi tháng 12/2018 ( 19/12/2018 10:39:33) 
 Kế hoạch học tháng 12/2018 ( 19/12/2018 10:38:30) 
 Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Kế Toán trưởng doanh nghiệp - hành chính sự nghiệp ( 15/11/2018 03:40:39) 
 Trung tâm GDTX Tây Ninh Thông Báo khai giảng các lớp ( 15/11/2018 03:38:25) 
 Kế hoạch học tháng 11/2018 ( 30/10/2018 10:21:59) 
 Kế hoạch thi tháng 11/2018 ( 30/10/2018 10:21:41) 
 Kế hoạch thi tháng 10/2018 ( 26/09/2018 10:38:06) 
 Kế hoạch học tháng 10/2018 ( 26/09/2018 10:37:01) 
 Kế hoạch thi tháng 09/2018 ( 27/08/2018 10:11:14) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi