CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     VỪA LÀM VỪA HỌC
Thứ Tư - 19/12/2018
Kế hoạch học tháng 12/2018
  

KẾ HOẠCH HỌC THÁNG 12/2018

 

STT

LỚP

SĨ SỐ

MÔN HỌC

TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY

1

ĐHNH43-lớp TC

 

Thiết lập& TĐDA, Xếp hạng tín nhiệm

1/12-30/12

2

ĐHNH43-lớp KT

 

Kế toán quốc tế, KT quản trị

1/12-16/12

3

ĐHNH 44

28

NL kế toán, NL marketing, Tài chính TT

1/12-30/12

4

ĐHLT MN 16

48

Mỹ thuật 1,2. TK MT GDMN

1,2/12, 15/12-30/12

5

ĐHLT MN17

54

GDMN

1/12-9/12

6

ĐH luật K11B

56

Pháp luật trọng tài thương mại

3/12-6/12

7

ĐH luật K12

33

Luật HS phần tội phạm, Logic học

1/12-30/12

8

ĐHL  HN-Vb2K2

39

PL cộng đồng Asean, Tội phạm học

7-16/12, 19-23/12

9

QTKD 16

47

Quản trị dịch vụ, Nghiệp vụ N thương

8/12-16/12

10

KT 16

20

KT ngân hàng, KT chi phí

1/12-23/12

11

QTKD 17

74

QT tài chính, Kinh doanh quốc tế

1,2,8,9,22,23/12

12

ĐHXD 16

46

Vật liệu xây dựng

14/12-23/12

13

ĐH ĐCN

22

Máy điện 2

14/12-23/12

14

ĐH QLDA-VB2

15

Kiến trúc, KT vĩ mô

14/12-30/12

15

TC SPMN Vb1&2

 

Tâm lý học MN

8/12-30/12

16

TC Kế Toán

 

KT vi mô, Nguyên lý kế toán

8/12-30/12

 

Các Tin Khác
 Kế hoạch thi tháng 6/2019 ( 29/05/2019 09:31:06) 
 Kế hoạch học tháng 06/2019 ( 29/05/2019 09:30:21) 
 Kế hoạch thi tháng 05/2019 ( 24/04/2019 03:01:15) 
 Kế hoạch học tháng 05/2019 ( 24/04/2019 03:00:30) 
 Kế hoạch thi tháng 04/2019 ( 23/04/2019 03:18:29) 
 Kế hoạch học tháng 04/2019 ( 23/04/2019 03:18:06) 
 Kế hoạch thi tháng 03/2019 ( 26/02/2019 01:27:08) 
 Kế hoạch học tháng 03/2019 ( 26/02/2019 01:26:02) 
 Kế hoạch học tháng 02/2019 ( 24/01/2019 09:29:44) 
 Kế hoạch thi tháng 02/2019 ( 24/01/2019 09:29:34) 
 Kế hoạch thi tháng 01/2019 ( 27/12/2018 03:42:06) 
 Kế hoạch học tháng 01/2019 ( 27/12/2018 03:41:39) 
 Kế hoạch thi tháng 12/2018 ( 19/12/2018 10:39:33) 
 Kế hoạch học tháng 12/2018 ( 19/12/2018 10:38:30) 
 Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Kế Toán trưởng doanh nghiệp - hành chính sự nghiệp ( 15/11/2018 03:40:39) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi