CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     VỪA LÀM VỪA HỌC
Thứ Sáu - 05/01/2018
Kế hoạch thi tháng 01/2018
  

KẾ HOẠCH THI THÁNG 01 /2018

 

TT

NGÀY THI

BUỔI

LỚP

MÔN THI

SỐ SV

LẦN THI

1

02/01/2018

S

ĐH luật K11B

Luật hình sự

 

2

2

03/01/2018

C

ĐH luật K11B

Đường lối CM ĐCSVN

60

1

3

04/01/2018

C

ĐH luật K11B

Kỹ năng lập luận

 

2

4

05/01/2018

C

ĐH luật K9

Luật môi trường

 

2

5

06/01/2018

S

ĐH luật K9

PL thanh tra KNTC

78

1

6

06/01/2018

C

ĐH luật K9

Luật thương mại QT

 

2

7

06/01/2018

C-ca1

ĐHNH 43

Lý thuyết TCTT

 

2

8

07/01/2018

S-ca1

ĐHNH 43

KT quốc tế

50

1

9

07/01/2018

C-ca1

ĐHNH 43

Tin học ứng dụng

 

2

10

07/01/2017

C-ca 2

TC SPMN-vb2

Tạo hình

26

1

11

11/01/2018

T

ĐHL HN-vb1

Luật hình sự 2

60

1

12

13/01/2018

S

ĐHL HN-vb2

Luật BĐ giới

108

1

13

21/01/2018

S

ĐHL HN-vb2

Luật đầu tư

108

1

14

28/01/2018

S-ca1

ĐHNH 43

Thị trường TC & ĐCTC

50

1

15

28/01/2018

C-ca1

ĐHNH 43

Tài chính DN

 

2

 

Các Tin Khác
 Kế hoạch thi tháng 03/2019 ( 26/02/2019 01:27:08) 
 Kế hoạch học tháng 03/2019 ( 26/02/2019 01:26:02) 
 Kế hoạch học tháng 02/2019 ( 24/01/2019 09:29:44) 
 Kế hoạch thi tháng 02/2019 ( 24/01/2019 09:29:34) 
 Kế hoạch thi tháng 01/2019 ( 27/12/2018 03:42:06) 
 Kế hoạch học tháng 01/2019 ( 27/12/2018 03:41:39) 
 Kế hoạch thi tháng 12/2018 ( 19/12/2018 10:39:33) 
 Kế hoạch học tháng 12/2018 ( 19/12/2018 10:38:30) 
 Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Kế Toán trưởng doanh nghiệp - hành chính sự nghiệp ( 15/11/2018 03:40:39) 
 Trung tâm GDTX Tây Ninh Thông Báo khai giảng các lớp ( 15/11/2018 03:38:25) 
 Kế hoạch học tháng 11/2018 ( 30/10/2018 10:21:59) 
 Kế hoạch thi tháng 11/2018 ( 30/10/2018 10:21:41) 
 Kế hoạch thi tháng 10/2018 ( 26/09/2018 10:38:06) 
 Kế hoạch học tháng 10/2018 ( 26/09/2018 10:37:01) 
 Kế hoạch thi tháng 09/2018 ( 27/08/2018 10:11:14) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi