CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     VỪA LÀM VỪA HỌC
Thứ Sáu - 03/08/2018
Kế hoạch thi tháng 08/2018
  

KẾ HOẠCH THI THÁNG 8/2018

 

TT

NGÀY THI

BUỔI

LỚP

MÔN THI

SỐ SV

LẦN THI

SỐ PHÒNG

GHI CHÚ

1

05/8/2018

S-ca1

ĐHLT MN16

ĐLCM Đảng CSVN

48

1

1

 

2

05/8/2018

S-ca2

ĐHLT MN16

Ngữ dụng học

48

1

1

 

3

05/8/2018

C-ca1

ĐHLT MN16

Quản lý GDMN

48

1

1

 

4

05/8/2018

S-ca1

ĐHNH 43

Xác xuất thống kê

28

1

1

 

5

19/8/2018

S-ca1

ĐHNH 43

ĐLCM Đảng CSVN

28

1

1

 

6

19/8/2018

S-ca2

ĐHNH 43

Tín dụng NH

 

1

1

 

7

19/8/2018

C-ca2

ĐHNH 43

Hoạt động kinh doanh NH

 

2

1

 

8

25/8/2018

S-ca1

ĐHLT MN17

Tư tưởng HCM

54

1

1

 

9

25/8/2018

S-ca2

ĐHLT MN17

ĐLCM Đảng CSVN

54

1

1

 

10

25/8/2018

C-ca1

ĐHLT MN17

PP nghiên cứu khoa học

54

1

1

 

11

26/8/2018

C-ca2

ĐHNH 43

Kiểm toán CB

 

2

1

 

 

Các Tin Khác
 Kế hoạch thi tháng 6/2019 ( 29/05/2019 09:31:06) 
 Kế hoạch học tháng 06/2019 ( 29/05/2019 09:30:21) 
 Kế hoạch thi tháng 05/2019 ( 24/04/2019 03:01:15) 
 Kế hoạch học tháng 05/2019 ( 24/04/2019 03:00:30) 
 Kế hoạch thi tháng 04/2019 ( 23/04/2019 03:18:29) 
 Kế hoạch học tháng 04/2019 ( 23/04/2019 03:18:06) 
 Kế hoạch thi tháng 03/2019 ( 26/02/2019 01:27:08) 
 Kế hoạch học tháng 03/2019 ( 26/02/2019 01:26:02) 
 Kế hoạch học tháng 02/2019 ( 24/01/2019 09:29:44) 
 Kế hoạch thi tháng 02/2019 ( 24/01/2019 09:29:34) 
 Kế hoạch thi tháng 01/2019 ( 27/12/2018 03:42:06) 
 Kế hoạch học tháng 01/2019 ( 27/12/2018 03:41:39) 
 Kế hoạch thi tháng 12/2018 ( 19/12/2018 10:39:33) 
 Kế hoạch học tháng 12/2018 ( 19/12/2018 10:38:30) 
 Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Kế Toán trưởng doanh nghiệp - hành chính sự nghiệp ( 15/11/2018 03:40:39) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi