CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     VỪA LÀM VỪA HỌC
Thứ Hai - 27/08/2018
Kế hoạch thi tháng 09/2018
  

KẾ HOẠCH THI THÁNG 9/2018

 

TT

NGÀY THI

BUỔI

LỚP

MÔN THI

SỐ SV

LẦN THI

1

01/9/2018

S-ca2

ĐHNH 43

Kế toán NH

 

1

2

08/09/2018

S

LHN vb1k3+vb2k2

Luật HS 1

82

1

3

08/09/2018

T

ĐHL K11A

Luật NH

 

2

4

08/09/2018

T

ĐHL K12

Trách nhiệm DS ngoài HĐ

33

1

5

10/09/2018

C

ĐHL K10

PL kinh doanh BH

 

2

6

11/09/2018

C

ĐHL K10

PL thanh tra khiếu nai TC

 

2

7

15/9/2018

C-2ca

LTX K10-vb2

Thi lại

 

1

8

15/9/2018

C-2ca

LTX K10-vb1

Luật TTHS, Thi hành án DS

26

1

9

15/9/2018

C-2ca

LTX K9

Tư pháp QT, Luật TMQT

62

1

10

15/09/2018

T

ĐHL K12

Luật hợp đồng

 

2

11

16/9/2018

S-2ca

LTX K10-vb2

Khoa học ĐTHS, TP học

21

1

12

16/9/2018

S-2ca

LTX K10-vb1

Thi lại

 

1

13

16/9/2018

S-2ca

LTX K9

Thi lại

 

1

14

17/09/2018

C

ĐHL K10

Tâm lý học TP

 

2

15

17/09/2018

C

ĐHL K11B

Quản trị HCVP

 

2

16

18/09/2018

C

ĐHL K10

Tư pháp quốc tế phần riêng

 

2

17

19/09/2018

T

LHN Vb1K2

Luật tài chính

40

1

18

17/09/2018

C

ĐHL K11B

Tư pháp quốc tế phần chung

 

2

19

22/09/2018

S

LHN vb1k3+vb2k2

Luật HS 2

82

1

20

22/09/2018

T

ĐHL K11A

PL kinh doanh BH

54

1

21

25/09/2018

S

ĐHL K10

Luật so sanh

110

1

22

29/09/2018

S

LHN Vb1K2

Luật tài chính

40

1

23

29/09/2018

T

ĐHL K12

Luật tài chính công

33

1

24

29/09/2018

T

ĐHL K12

Tư tưởng HCM

 

2

25

30/9/2018

S-ca2

ĐHNH 43

Tín dụng NH

 

1

26

30/9/2018

C-ca2

ĐHNH 43

Kế toán NH

 

2

 

Các Tin Khác
 Kế hoạch thi tháng 6/2019 ( 29/05/2019 09:31:06) 
 Kế hoạch học tháng 06/2019 ( 29/05/2019 09:30:21) 
 Kế hoạch thi tháng 05/2019 ( 24/04/2019 03:01:15) 
 Kế hoạch học tháng 05/2019 ( 24/04/2019 03:00:30) 
 Kế hoạch thi tháng 04/2019 ( 23/04/2019 03:18:29) 
 Kế hoạch học tháng 04/2019 ( 23/04/2019 03:18:06) 
 Kế hoạch thi tháng 03/2019 ( 26/02/2019 01:27:08) 
 Kế hoạch học tháng 03/2019 ( 26/02/2019 01:26:02) 
 Kế hoạch học tháng 02/2019 ( 24/01/2019 09:29:44) 
 Kế hoạch thi tháng 02/2019 ( 24/01/2019 09:29:34) 
 Kế hoạch thi tháng 01/2019 ( 27/12/2018 03:42:06) 
 Kế hoạch học tháng 01/2019 ( 27/12/2018 03:41:39) 
 Kế hoạch thi tháng 12/2018 ( 19/12/2018 10:39:33) 
 Kế hoạch học tháng 12/2018 ( 19/12/2018 10:38:30) 
 Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Kế Toán trưởng doanh nghiệp - hành chính sự nghiệp ( 15/11/2018 03:40:39) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi