CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     VỪA LÀM VỪA HỌC
Thứ Năm - 28/09/2017
Kế hoạch thi tháng 10/2017
  

KẾ HOẠCH THI THÁNG 10/2017

 

TT

NGÀY THI

BUỔI

LỚP

MÔN THI

SỐ SV

LẦN THI

1

01/10/2017

C-ca1

ĐHNH 43

Luật kinh doanh

74

1

2

01/10/2017

C-ca2

ĐHNH 43

Kinh tế phát triển

 

2

3

03/10/2017

S

ĐHL K10

Thi hành án HS

103

1

4

03/10/2017

S

ĐHL K11B

Luật tố tụng DS

60

1

5

06/10/2017

S-ca1

ĐH LTX K9 + K10-vb2

Luật TM 1

62

1

6

06/10/2017

S-ca2

ĐH LTX K9 + K10-vb2

Luật TM 2

62

1

7

06/10/2017

S-ca1

ĐH LTX K10

Luật HP 1

45

1

8

06/10/2017

S-ca2

ĐH LTX K10

Luật HP 2

45

1

9

07/10/2017

S

ĐHL HN-vb1

Luật HC

61

1

10

07/10/2017

S

ĐHL HN-vb2

Luật lao động

108

1

11

07/10/2017

C

ĐHL K11A

Công pháp QT

 

2

12

08/10/2017

S

ĐHL K11A

Tội phạm học

56

1

13

08/10/2017

C

ĐHL K11A

Luật tố tụng DS

 

2

14

08/10/2017

S-ca2

ĐHKT 13

Kiểm toán 1

 

3

15

08/10/2017

C-ca1

ĐHKT 13

Kiểm toán 2

 

3

16

08/10/2017

C-ca1

ĐH LTX K7

Tội phạm học

87

1

17

08/10/2017

C-ca2

ĐH LTX K7

Lý luận định tội danh

87

1

18

09/10/2017

S-ca1

ĐH LTX K7

Khoa học điều tra HS

87

1

19

09/10/2017

S-ca2

ĐH LTX K7

Luật ngân hàng

87

1

20

14/10/2017

S

ĐHL HN-vb2

Luật môi trường

108

1

21

14/10/2017

T

ĐHL K11A

PL lãnh thổ biên giới

56

1

22

15/10/2017

S-ca1

ĐH LTX K9 + K10-vb2

Luật lao động VN

62

1

23

15/10/2017

S-ca2

ĐH LTX K9 + K10-vb2

Luật đất đai

62

1

24

15/10/2017

S-ca1

ĐH LTX K10

Luật HC 1

45

1

25

15/10/2017

S-ca2

ĐH LTX K10

Luật HC 2

45

1

26

21/10/2017

T

ĐHL K12

CN Mác Lenin 1

 

2

27

22/10/2017

S-ca1

ĐHKT 13

Phân tích hoạt động KD

 

2

28

22/10/2017

S-ca2

ĐHKT 13

Tổ chức CT KT trong DN

 

2

29

28/10/2017

T

ĐHL K11A

Luật tố tụng HC

 

2

30

28/10/2017

T

ĐHL K12

Lý luận về PL

50

1

31

28/10/2017

S

ĐHL HN-vb2

Công pháp QT

108

1

 

Các Tin Khác
 Kế hoạch thi tháng 03/2019 ( 26/02/2019 01:27:08) 
 Kế hoạch học tháng 03/2019 ( 26/02/2019 01:26:02) 
 Kế hoạch học tháng 02/2019 ( 24/01/2019 09:29:44) 
 Kế hoạch thi tháng 02/2019 ( 24/01/2019 09:29:34) 
 Kế hoạch thi tháng 01/2019 ( 27/12/2018 03:42:06) 
 Kế hoạch học tháng 01/2019 ( 27/12/2018 03:41:39) 
 Kế hoạch thi tháng 12/2018 ( 19/12/2018 10:39:33) 
 Kế hoạch học tháng 12/2018 ( 19/12/2018 10:38:30) 
 Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Kế Toán trưởng doanh nghiệp - hành chính sự nghiệp ( 15/11/2018 03:40:39) 
 Trung tâm GDTX Tây Ninh Thông Báo khai giảng các lớp ( 15/11/2018 03:38:25) 
 Kế hoạch học tháng 11/2018 ( 30/10/2018 10:21:59) 
 Kế hoạch thi tháng 11/2018 ( 30/10/2018 10:21:41) 
 Kế hoạch thi tháng 10/2018 ( 26/09/2018 10:38:06) 
 Kế hoạch học tháng 10/2018 ( 26/09/2018 10:37:01) 
 Kế hoạch thi tháng 09/2018 ( 27/08/2018 10:11:14) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi