CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     VỪA LÀM VỪA HỌC
Thứ Tư - 26/09/2018
Kế hoạch thi tháng 10/2018
  

KẾ HOẠCH THI THÁNG 10/2018

 

TT

NGÀY THI

BUỔI

LỚP

MÔN THI

SỐ SV

LẦN THI

1

02/10/2018

S

ĐHL K10

Thi hành án dân dự

110

1

2

05/10/2018

C-ca1

LTX K10-VB1

Luật thương mại 1

36

1

3

05/10/2018

C-ca2

LTX K10-VB1

Luật thương mại 2

36

1

4

06/10/2018

T

ĐHL K11A

PL kinh doanh BĐS

54

1

5

06/10/2018

C-ca1

Luật TX-K9

Luật biển quốc tế

62

1

6

06/10/2018

C-ca2

Luật TX-K9

Luật kinh tế quốc tế

62

1

7

07/10/2018

S-ca1

Luật TX-K9

Lý luận định tội danh

62

1

8

07/10/2018

S-ca2

Luật TX-K9

Khoa học điều tra HS

62

1

9

07/10/2018

C-ca1

Luật TX-K9

Tội phạm học

62

1

10

07/10/2018

C-ca1

Luật TX-K9,10

Tin học

 

1

11

07/10/2018

C-ca2

Luật TX-K9,10

Ngoại ngữ

 

1

12

07/10/2018

T

ĐHLHN-Vb1K2

LSNN & PL

40

1

13

07/10/2018

T

LHN vb1k3+vb2k2

Luật dân sự 1

82

1

14

08/10/2018

C-ca1

LTX K10-VB1

Luật đất đai

36

1

15

08/10/2018

C-ca2

LTX K10-VB1

Luật lao động VN

36

1

16

09/10/2018

S

ĐHL K10

PL giải quyết TC HĐTMQT

110

1

17

09/10/2018

S

ĐHL K11B

Tâm lý học tư pháp

56

1

18

10/10/2018

S

ĐHL K11B

Luật sở hữu trí tuệ

56

1

19

18/10/2018

T

LHN vb1k3+vb2k2

Luật dân sự 2

82

1

20

19/10/2018

C

ĐHL K10

Luật thương mại QT

110

1

21

19/10/2018

T

ĐHLHN-Vb1K2

Luật thương mại 2

40

1

22

20/10/2018

C

ĐHL K10

Xây dựng VBPL

110

1

23

20/10/2018

T

ĐHL K11A

LSNN & PLTG

54

1

24

21/10/2018

S-ca2

NH44

Nguyên lý KT

28

1

25

21/10/2018

C-ca2

NH44

PP nghiên cứu khoa học

28

1

26

27/10/2018

T

ĐHL K12

Luật HS phần chung

33

1

27

28/10/2018

T

LHN vb1k3+vb2k2

Luật tố tụng HS

82

1

28

28/10/2018

S-ca1

NH43-lớp TC

Kinh tế lượng ứng dụng

 

1

29

28/10/2018

S-ca2

NH43-lớp KT

KT tài chính 2

 

1

30

28/10/2018

C-ca1

NH43-lớp TC

Tài chính công ty đa QG

 

1

31

28/10/2018

C-ca2

NH43-lớp KT

Thẩm định giá  tài sản

 

1

 

Các Tin Khác
 Kế hoạch thi tháng 6/2019 ( 29/05/2019 09:31:06) 
 Kế hoạch học tháng 06/2019 ( 29/05/2019 09:30:21) 
 Kế hoạch thi tháng 05/2019 ( 24/04/2019 03:01:15) 
 Kế hoạch học tháng 05/2019 ( 24/04/2019 03:00:30) 
 Kế hoạch thi tháng 04/2019 ( 23/04/2019 03:18:29) 
 Kế hoạch học tháng 04/2019 ( 23/04/2019 03:18:06) 
 Kế hoạch thi tháng 03/2019 ( 26/02/2019 01:27:08) 
 Kế hoạch học tháng 03/2019 ( 26/02/2019 01:26:02) 
 Kế hoạch học tháng 02/2019 ( 24/01/2019 09:29:44) 
 Kế hoạch thi tháng 02/2019 ( 24/01/2019 09:29:34) 
 Kế hoạch thi tháng 01/2019 ( 27/12/2018 03:42:06) 
 Kế hoạch học tháng 01/2019 ( 27/12/2018 03:41:39) 
 Kế hoạch thi tháng 12/2018 ( 19/12/2018 10:39:33) 
 Kế hoạch học tháng 12/2018 ( 19/12/2018 10:38:30) 
 Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Kế Toán trưởng doanh nghiệp - hành chính sự nghiệp ( 15/11/2018 03:40:39) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi