CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     VỪA LÀM VỪA HỌC
Thứ Tư - 19/12/2018
Kế hoạch thi tháng 12/2018
  

KẾ HOẠCH THI THÁNG 12/2018

 

TT

NGÀY THI

BUỔI

LỚP

MÔN THI

SỐ SV

LẦN THI

1

02/12/2018

C-ca1

NH44

Mô hình toán kinh tề

28

1

2

03/12/2018

C

ĐHL K11B

Luật sở hữu trí tuệ

 

2

3

07/12/2018

C

ĐHL K10

Luật so sánh

 

2

4

08/12/2018

S

ĐHL K10

Thi hành án dân sự

 

2

5

08/12/2018

C

ĐHL K10

GQTC hợp đồng TMQT

 

2

6

08/12/2018

T

ĐHL K12

P Luật thương mại HHDV

33

1

7

09/12/2018

S-ca1

NH43-lớp TC

Marketing DV tài chính

50

1

8

09/12/2018

S-ca2

NH43-lớp KT

Kế toán QT

 

1

9

09/12/2018

S

ĐHL K10

Luật thương mại QT

 

2

10

09/12/2018

C

ĐHL K10

Xây dựng VBPL

 

2

11

09/12/2018

T

LHN Vb2-K2

Công pháp quốc tế

39

1

12

15/12/2018

T

ĐHL K12

Luật HS phần chung

 

2

13

20/12/2018

T

LHN Vb2-K2

PL cộng đồng Asean

39

1

14

22/12/2018

T

ĐHL K12

Luật HS phần tội phạm

33

1

15

29/12/2018

C-ca1

NH43-lớp TC

TL & thẩm định dự án ĐT

50

1

16

29/12/2018

T

ĐHL K12

Luật TT hành chính

 

2

17

29/12/2018

C-ca2

NH43-lớp KT

Kế toán tài chính 3

 

1

 

Các Tin Khác
 Kế hoạch thi tháng 6/2019 ( 29/05/2019 09:31:06) 
 Kế hoạch học tháng 06/2019 ( 29/05/2019 09:30:21) 
 Kế hoạch thi tháng 05/2019 ( 24/04/2019 03:01:15) 
 Kế hoạch học tháng 05/2019 ( 24/04/2019 03:00:30) 
 Kế hoạch thi tháng 04/2019 ( 23/04/2019 03:18:29) 
 Kế hoạch học tháng 04/2019 ( 23/04/2019 03:18:06) 
 Kế hoạch thi tháng 03/2019 ( 26/02/2019 01:27:08) 
 Kế hoạch học tháng 03/2019 ( 26/02/2019 01:26:02) 
 Kế hoạch học tháng 02/2019 ( 24/01/2019 09:29:44) 
 Kế hoạch thi tháng 02/2019 ( 24/01/2019 09:29:34) 
 Kế hoạch thi tháng 01/2019 ( 27/12/2018 03:42:06) 
 Kế hoạch học tháng 01/2019 ( 27/12/2018 03:41:39) 
 Kế hoạch thi tháng 12/2018 ( 19/12/2018 10:39:33) 
 Kế hoạch học tháng 12/2018 ( 19/12/2018 10:38:30) 
 Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Kế Toán trưởng doanh nghiệp - hành chính sự nghiệp ( 15/11/2018 03:40:39) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi