CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CHUYÊN TRANG TUYỂN SINH

------------------------
Chọn chuyên mục ở menu dưới


                 CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG

1. Trường liên kết: Đại học Tài chính-Marketing.

Đại học ngành Kế toán (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học; Đại học văn bằng 2)

Đại học ngành Quản trị Kinh doanh (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học; Đại học văn bằng 2)
Xem chi tiết thông báo tuyển sinh

2. Trường liên kết : Đại học Đồng Tháp

Đại học ngành Sư phạm mầm non (Liên thông từ Trung cấp hoặc Cao đẳng lên Đại học)

Đại học Giáo dục Tiểu học (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)
Xem chi tiết thông báo tuyển sinh

3. Trường liên kết: Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM

Đại học ngành Công nghệ thông tin (Văn bằng 1; văn bằng 2; Liên thông từ Trung cấp hoặc Cao đẳng lên Đại học)
Xem chi tiết thông báo tuyển sinh

 
                     CÁC LỚP ĐANG TUYỂN SINH

1. Trường liên kết: Đại học luật Hà Nội

- Lớp Đại học ngành:

+ Luật (Văn bằng 1)

+ Luật (Văn bằng 2)

Hệ đào tạo: vừa làm vừa học(VLVH);

Thời gian đào tạo:

Văn bằng 1: 4 năm

Văn bằng 2: 2,5 năm

2. Trường liên kết : Đại học Đồng Tháp

- Lớp Cao đẳng ngành:

+ Sư phạm Mầm non

- Lớp Đại học các ngành:

+ Sư phạm Khoa học tự nhiên (VB1, VB2, Liên thông từ Cao đẳng)

+ Sư phạm Lịch sử Địa lý (VB1, VB2, Liên thông từ Cao đẳng)

Giáo dục tiểu học (Liên thông từ Cao đẳng)

Sư phạm Mầm non (Liên thông từ Trung cấp,Cao đẳng->ĐH)

+ Quản lý văn hóa (Liên thông từ TC, CĐ->ĐH, VB2) 

Hệ đào tạo: vừa làm vừa học

Thời gian đào tạo:

Cao đẳng: 3 năm

Văn bằng 1 (VB1): 4 năm

Văn bằng 2 (VB2): 2,5 - 3 năm

Liên thông từ Cao đẳng: 1,5 - 2 năm

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh các lớp sư phạm, kế toán  

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh lớp quản lý văn hoá 

3. Trường liên kết: Đại Học Mở Tp.HCM.

- Lớp Đại học ngành:

+ Kế toán (VB1)

Hệ đào tạo: vừa làm vừa học

Thời gian đào tạo: 3,5 năm;

- Lớp Đại học ngành:

+ Quản trị Kinh doanh (VB1)

Hệ đào tạo: Từ xa.

Thời gian đào tạo: 3 năm;

- Lớp Đại học ngành:

Luật Kinh tế (VB2)

Ngôn ngữ Anh (VB2)

Hệ đào tạo: Từ xa.

Thời gian đào tạo: 2 năm;

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh lớp
Luật Kinh Tế và Ngôn Ngữ Anh

4. Trường liên kết: Đại học Tài chính-Marketing.

- Lớp Đại học ngành:

Quản trị kinh doanh (VB2, liên thông từ Cao đẳng)

Kế toán (VB2, liên thông từ Cao đẳng)

+ Tài chính ngân hàng (VB1)

Hệ đào tạo: vừa làm vừa học

Thời gian đào tạo:

Văn bằng 1: 4 năm

Văn bằng 2: 2,5 năm

Liên thông từ Cao đẳng: 1,5 năm

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh

5. Trường liên kết: Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM

- Lớp Đại học ngành:

+ Kinh tế xây dựng (VB2, chuyên ngành Quản lý dự án)

+ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp (VB1, VB2liên thông từ TC, CĐ)

+ Xây dựng Cầu đường (VB1, VB2liên thông từ TC, CĐ)

+ Công nghệ thông tin (VB1, VB2liên thông từ TC, CĐ)

+ Điện công nghiệp (VB2liên thông từ TC, CĐ)

Hệ đào tạo: Vừa làm vừa học

Thời gian đào tạo:

Văn bằng 1: 4 năm,

Văn bằng 22,5 năm,

Liên thông từ Trung cấp2,5 năm

Liên thông từ Cao đẳng2 năm

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh

6. Trường liên kết: Viện Đào tạo Mở & Công nghệ Thông tin - Đại Học Huế

Đại học các ngành:

+ Luật (VB1, VB2, Liên thông từ TC)

+ Ngôn ngữ Anh (VB2)

Hệ đào tạo: Từ xa;

Thời gian đào tạo:

Văn bằng 1: 4 năm

Văn bằng 2: 2,5 năm

Liên thông từ Trung cấp: 2,5 năm

Liên thông từ Cao đẳng: 2 năm

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh ĐH Luật & Ngôn Ngữ Anh

7. Trường liên kết: Đại Học Vinh

- Lớp đại học các ngành:

+ Kinh tế nông nghiệp (VB2, Liên thông từ TC, CĐ)

+ Quản lý văn hóa  (VB2, Liên thông từ TC, CĐ)

+ Thương mại điện tử  (VB2, Liên thông từ TC, CĐ)

Hệ đào tạo: Từ xa

Thời gian đào tạo:

Văn bằng 2: 2,5 năm

Liên thông từ Trung cấp: 2,5 năm

Liên thông từ Cao đẳng: 1,5 năm

8. Trường liên kết: Đại học Tài Nguyên Môi Trường

- Lớp đại học các ngành:

+ Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (VB2, Liên thông từ TC, CĐ)

+ Công nghệ kỹ thuật môi trường (VB2, Liên thông từ TCCĐ)

+ Thương mại điện tử (VB2, Liên thông từ TCCĐ)

Hệ đào tạo: VLVH.

Thời gian đào tạo:

Văn bằng 2: 2,5 năm

Liên thông từ TC lên ĐH: 2,5 năm

Liên thông từ CĐ lên ĐH: 1,5 năm

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh

9. Trường liên kết: Đại học Điện Lực

- Lớp đại học ngành:

+ Hệ thống điện (VB2, Liên thông từ TCCĐ)

Hệ đào tạo: VLVH.

Thời gian đào tạo:

Văn bằng 2: 2,5 năm

Liên thông từ Trung cấp: 2,5 năm

Liên thông từ Cao đẳng: 1,5 năm

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh.

10. Trường liên kết: Đại học Nông Lâm

- Lớp đại học ngành:

+ Bác sỹ thú y (VB2, Liên thông từ TC, CĐ)

Hệ đào tạo: VLVH.

Thời gian đào tạo:

Văn bằng 2: 2,5 năm

Liên thông từ TC lên ĐH: 2,5 năm

Liên thông từ CĐ lên ĐH: 1,5 năm

 
               
Gửi ý kiến (phần bình luận bên dưới) hoặc trao đổi qua Zalo, Messenger (góc dưới cùng, bên phải)!