FB tuyển sinh :       Zalo tuyển sinh:        
    CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     TIN TỨC, HOẠT ĐỘNG
Thứ Hai - 06/02/2023
Báo cáo sơ kết Học kỳ I năm học 2022-2023 ngành Giáo dục Tây Ninh
  

 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Về giáo dục mầm non

- Toàn tỉnh có 133 trường mầm non, mẫu giáo (công lập 108 trường, ngoài công lập 25 trường). Có 105 cơ sở giáo dục mầm non tư thục độc lập, giảm 21 cơ sở so với cùng kỳ. Tổng số trẻ mầm non ra lớp là 36.402 trẻ/1.325 nhóm lớp, tăng 8.412 trẻ và 86 nhóm lớp so với cùng kỳ (27.990 trẻ/1.239 nhóm lớp), tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp đạt 64,8%. Chia ra:

- Nhà trẻ (0-2 tuổi): 2.327 trẻ/134 nhóm, tăng 836 trẻ so với cùng kỳ (1.491 trẻ), tỷ lệ huy động đạt 19,1% (công lập 1.580 trẻ/78 nhóm, bình quân 20,3 trẻ/nhóm; tư thục 747 trẻ/56 nhóm, bình quân 13,3 trẻ/nhóm); tỷ lệ trẻ nhà trẻ học tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục chiếm 32,1%.

- Mẫu giáo (3-5 tuổi): 34.074 trẻ/1.191 lớp, tăng 7.575 trẻ so với cùng kỳ (26.499 trẻ), tỷ lệ huy động đạt 77,6% (công lập 29.216 trẻ/937 lớp, bình quân 31,2 trẻ/lớp; tư thục 4.858 trẻ/254 lớp, bình quân 19,1 trẻ/lớp); tỷ lệ trẻ mẫu giáo học tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục chiếm 14,3%.

- Trong đó trẻ mẫu giáo 5 tuổi: 17.170 trẻ/536 lớp, tăng 6.815 trẻ so với cùng kỳ (10.355 trẻ), tỷ lệ huy động đạt 99,5% (công lập 15.358 trẻ/466 lớp, bình quân 33 trẻ/lớp; tư thục 1.881 trẻ/70 lớp, bình quân 25,9 trẻ/lớp); tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi học tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục chiếm 10,9%.

- Có 130 trường mầm non, mẫu giáo và 105 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tổ chức cho trẻ ăn tại trường, trong đó có 72 trường hợp tác công ty nấu ăn cho trẻ tại trường, 05 trường hợp tác đơn vị cung ứng suất ăn từ bên ngoài.

- Tổ chức tập huấn triển khai Chương trình Giáo dục mầm non sau sửa đổi, bổ sung và Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, chủ nhóm lớp độc lập tư thục đảm bảo chất lượng Giáo dục mầm non; tập huấn công tác tài chính kế toán cho đội ngũ cán bộ quản lý, kế toán trường mầm non và phòng giáo dục huyện; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đối với giáo viên/người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

- Triển khai xây dựng điểm chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2022-2023 tại Trường Mẫu giáo Thành Long thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành và Trường Mầm non Hoa Sen thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Biên; tổ chức cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán tham quan học tập kinh nghiệm về xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 02 phòng Hỗ trợ hòa nhập tại 02 trường mầm non; Trường Mầm non 20/11 (huyện Dương Minh Châu) và Trường Mẫu giáo 19/5 (thị xã Hòa Thành). Đến nay, toàn cấp học có 05 phòng Hỗ trợ hòa nhập góp phần nâng cao chất lượng hoạt động phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật trẻ em lứa tuổi mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non.

- 09/09 huyện, thị xã, thành phố đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2022. Cấp học Giáo dục mầm non thực hiện đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ học kỳ I năm học 2022-2023.

2. Giáo dục tiểu học

- Toàn tỉnh có 188 trường/3.098 lớp/100.011 học sinh. Trong tổng số trường tiểu học có 01 trường chuyên biệt dạy trẻ khuyết tật.

- Học sinh bỏ học: 115 học sinh, tỷ lệ 0,11% (giảm 0,14% so với cùng kỳ).

- Tỉ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học chung của toàn tỉnh: 17.712/ 18.703 trẻ 11 tuổi, t lệ 94,7% (tăng 0,01%).

- Toàn tỉnh đã huy động được 17.285 trẻ 6 tuổi ra lớp 1/17.285 tổng số trẻ 6 tuổi, đạt t lệ 100% (năm học trước đạt 100%).

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại 187 trường với 2.669 lớp; số học sinh học 2 buổi/ngày là 86.747/100.011 học sinh toàn tỉnh, tỷ lệ 86,74% (tăng 16,27% so với cùng kỳ). Trong đó có 123 trường đã tổ chức được 100% lớp học 2 buổi/ngày trong phạm vi toàn trường.

- Có 58 trường tổ chức bán trú với 25.460 học sinh/848 lớp, tỷ lệ học sinh học bán trú đạt 25,46%. Các trường tổ chức bán trú luôn đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, an toàn thực phẩm, nơi ăn, ngủ cho học sinh.

- Triển khai dạy học theo mô hình trường học mới tại 19 trường/155 lớp/ 5.777 học sinh.

- Năm 2022, toàn tỉnh có 94/94 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 (t lệ 100%), trong đó có 90/94 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn mức độ 3 (t lệ 95,74%), tăng 8 xã so với năm 2021; có 8/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 (t lệ 88,89%), 1/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn mức độ 2 (t lệ 11,11%).

3. Giáo dục trung học - chuyên nghiệp

- Cấp trung học cơ sở: có 103 trường/1667 lớp/67.832 học sinh.

- Cấp trung học phổ thông có 28 trường/740 lớp/29.785 học sinh.

- Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện có 9 trung tâm với 101 lớp/3.559 học sinh. Có 01 trung tâm GDTX cấp tỉnh, không có học sinh trung học.

- Các trường THCS, THPT chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; trong đó các hoạt động giáo dục được tổ chức thực hiện linh hoạt trong và ngoài giờ lên lớp, trong và ngoài khuôn viên nhà trường. Kế hoạch giáo dục của nhà trường được Hội đồng trường, phòng GDĐT, Sở GDĐT phê duyệt, kiểm tra theo quy định.

- Tổ chức thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT được thực hiện theo Công văn số 4028/BGDĐT-GDTX ngày 23/8/2022 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2022-2023.

- Các đơn vị đã tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để từng bước hoàn thiện kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục đảm bảo phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện của từng cơ sở giáo dục.

- Các đơn vị tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn trong các cơ sở giáo dục trung học; đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong giáo dục. Tiếp tục thực hiện tinh giản hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo, trong đó chú trọng các nội dung kiểm tra: việc dạy thêm, học thêm; công tác chuẩn bị và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tổ chức lựa chọn sách giáo khoa, quản lí và sử dụng sách tham khảo; công tác quản lí hoạt động dạy học; công tác tuyển sinh đầu cấp; kiểm định chất lượng giáo dục của các nhà trường; việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT.

-   {C}Hoàn thành việc biên soạn tài liệu địa phương lớp 7; đồng thời Sở Giáo dục và Đào tạo đã Trình UBND tỉnh về việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tây Ninh lớp 10.

-   {C}Chỉ đạo các trung tâm GDNN-GDTX phối hợp với các trường THPT, các trường THCS để nắm danh sách học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT; tổ chức chiêu sinh vào học hệ GDTX và học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh.

-   {C}Phối hợp với các đơn vị tư vấn hướng nghiệp cho khoảng 20.000 học sinh THPT, 35.000 học sinh THCS. Phối hợp với Công ty TNHH Phúc Doanh tổ chức bồi dưỡng nâng cáo năng lực tư vấn hướng nghiệp cho 278 cán bộ, giáo viên phụ trách thuộc các trường THCS, THPT.

-   {C}Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động như: Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp; tạo điều kiện cho học sinh tìm hiểu thực tế tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh.

-   {C}Phối hợp với trung tâm cung ứng nguồn nhân lực thuộc Bộ GDĐT tổ chức nhiều buổi tư vấn hướng nghiệp trực tiếp và trực tuyến nhằm hướng dẫn học sinh vào trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông, để học sinh tìm hiểu về thị trường lao động và thông tin, dữ liệu liên quan đến ngành, nghề; thông tin tuyển dụng, sử dụng lao động của từng ngành, nghề, tương ứng với từng khu vực.

-   {C}Chỉ đạo các trung tâm GDNN-GDTX khuyến khích mở rộng dạy nghề ngắn hạn, chú trọng nghề truyền thống địa phương. Đa dạng hóa các hình thức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh nhất là học sinh lớp 9. Phối hợp với phòng GDĐT tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh trong huyện, thị xã, thành phố, ít nhất mỗi trường THCS được tư vấn 1 lần/năm học. Đa dạng hóa các hình thức tư vấn hướng nghiệp: đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ báo cáo viên, đưa nội dung giáo dục khởi nghiệp vào giảng dạy nhằm giúp thanh niên, học sinh, sinh viên và người lao động nhận thức đúng đắn về khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần tự tạo việc làm, tự thân lập nghiệp, tự chủ, sáng tạo trong việc lựa chọn nghề nghiệp; đồng thời cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần có để khởi nghiệp.

-   {C}Công tác phổ cập giáo dục THCS có 2/9 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 1, 6/9 huyện, thị xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 2, Thành phố Tây Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3. Tỉnh duy trì phổ cập giáo dục THCS mức độ 1.

-   {C}Công tác xóa mù chữ có 2/9 huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1, 7/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Tỉnh duy trì xóa mù chữ mức độ 1.

4. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

- Đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp bố trí đội ngũ và tuyển dụng giáo viên năm học 2022-2023 (Công văn số 2718/CV-SGDĐT ngày 18/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo). Trên cơ sở đó, các đơn vị đã tiến hành rà soát vị trí việc làm, cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động đề bố trí, sử dụng giáo viên hợp lý, phù hợp thực tế của địa phương.

- Đến thời điểm cuối Học kỳ I, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng viên chức phục vụ năm học 2022-2023. Kết quả (không kể 03 đơn vị: thị xã Trảng Bàng, huyện Châu Thành, huyện Tân Châu hiện đang thực hiện quy trình tuyển dụng):

- Khối mầm non tuyển dụng được 39 viên chức (trong đó có 31 giáo viên và 8 nhân viên); tỷ lệ tuyển dụng đạt 17,33% so với chỉ tiêu tuyển dụng.

- Khối tiểu học tuyển dụng được 36 viên chức (trong đó có 27 giáo viên và 9 nhân viên); tỷ lệ tuyển dụng đạt 15,0% so với chỉ tiêu tuyển dụng.

- Khối THCS tuyển dụng được 37 viên chức (trong đó có 31 giáo viên và 6 nhân viên); tỷ lệ tuyển dụng đạt 17,0 % so với chỉ tiêu tuyển dụng.

- Khối THPT đã tiếp nhận 55 hồ sơ đăng ký dự tuyển và đang chuẩn bị kiểm tra sát hạch (vòng 2) để tuyển dụng viên chức cho Trường Cao đẳng Sư phạm và các trường THPT trong tỉnh. Dự kiến đạt tỷ lệ 35% so với chỉ tiêu tuyển dụng.

- Hiện nay các các đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện quy trình tuyển dụng giáo viên theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 971/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 12/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Nội vụ cơ bản đã thực hiện việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, chuyển xếp lương cho đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông và giảng viên cao đẳng sư phạm. Hiện nay, đối với các đơn vị cấp huyện, còn một số vướng mắc về hồ sơ minh chứng ở một số tiêu chuẩn và thời gian giữ chức danh nghề nghiệp trong việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương cho giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở hạng II. Sở GDĐT và các phòng giáo dục và đào tạo đang tiếp tục phối hợp với ngành Nội vụ để giải quyết các trường hợp vướng mắc trên.

- Thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/19/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo đang hoàn chỉnh dự thảo Đề án  rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan và đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc theo quy định.

- Thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 về kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025. Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với ngành chức năng và các cơ sở đào tạo có liên quan để tổ chức bồi dưỡng nâng chuẩn tình độ đào tạo cho giáo viên.

5. Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách, ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, chủ động cân đối, điều hòa thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo đúng tiêu chuẩn, định mức chế độ quy định; thực hiện lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách. Có kế hoạch/lộ trình phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập; lồng ghép các nội dung và chỉ tiêu xã hội hóa giáo dục vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Để tạo hành lang pháp lý cho các nguồn lực của xã hội đầu tư nhiều hơn vào giáo dục, đào tạo và tạo thuận lợi cho các cơ sở giáo dục được hưởng chính sách ưu đãi xã hội ngoài chính sách theo quy định của Trung ương, Sở Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện tham mưu Đề án xã hội hóa, theo đó ban hành nhiều chính sách ưu đãi đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tham mưu UBND tỉnh Quyết định 2414/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 về ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) giai đoạn 2018-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề cương hướng dẫn phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2021 định hướng đến năm 2025.

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về việc quy định nội dung chi và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 quy định định mức kinh tế kỹ thuật cấp địa phương áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - thường xuyên, trường Cao đẳng Sư phạm (ngành giáo dục mầm non) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Tham mưu phê duyệt và ban hành các văn bản về việc đầu tư thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em và thư viện trường phổ thông; Kế hoạch chi tiết và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo đã được triển khai trong hội nghị Công tác Kế hoạch tài chính – Cơ sở vật chất ngành.

6. Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh

- Tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về phòng, chống thiên tai; Quyết định số 3062/QĐ-BGDĐT ngày 22/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức tuyên truyền, phát động rộng rãi Cuộc thi ảnh và câu chuyện “Phụ nữ trước bão dông” trong toàn ngành giáo dục và đào tạo; tuyên truyền, hướng dẫn học sinh di chuyển, đi lại trong mùa mưa đảm bảo an toàn giao thông, có phương án, giải pháp để sơ tán học sinh khi có mưa to, lũ lớn bằng hình thức tuyên truyền chủ yếu thông qua thông qua áp phích, băng rôn, bảng tin, hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Kết quả thực hiện: 99.876/100.477 học sinh tiểu học (99,4%), 65.921/66.007 (99,9%) học sinh THCS, 28.894/29.116 (99,2%) học sinh THPT; 2.255/2.363 (95,4%) học sinh các TTGDNN-GDTX; 497/535 (92,8%) sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh được tuyên truyền về nội dung này.

- Tập huấn Khung trường học an toàn cho các phòng giáo dục và đào tạo (01 lãnh đạo phòng; 01 chuyên viên; 02 lãnh đạo trường tiểu học, 02 lãnh đạo trường trung học cơ sở, cho các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX: mỗi đơn vị 01 lãnh đạo, 01 bí thư đoàn trường.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tỉnh đoàn Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 76/KHPH-SVHTTDL-SGĐ-ĐT-TĐ về tổ chức khai mạc hoạt động hè, ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022. Dựa trên kế hoạch của Tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu mở lớp cho các xã, phường, thị trấn phù hợp với điều kiện thực tế. 

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức bồi dưỡng nội dung “Phòng, chống bệnh không lây” cho 94 cán bộ quản lý mầm non, tiểu học.

7. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong toàn ngành

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh sinh viên, viên chức người lao động trong ngành. Tham gia tổ chức và dự thi Hội thi tuyên truyền Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022. Kết quả đội Sở Giáo dục và Đào tạo đạt giải nhì.

- Tuyên truyền pháp luật phòng chống buôn bán người; pháp luật về an toàn giao thông, phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về An toàn giao thông và tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đầu năm học 2022 – 2023 với hơn 300 học sinh cấp THPT tham gia.

- Tổ chức cuộc thi triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2022 – 2023 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả có hơn 1.000 bài tham gia của giáo viên và học sinh tham gia.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực tuyến, đăng tải các Infographic, bài viết trên các trang thông tin của đoàn trường về phòng, chống ma túy; hoạt động tuyên truyền về biện pháp phòng, tránh các tệ nạn xã hội trong đoàn viên thanh niên trường học; tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn dân cư, trường học. Triển khai lồng ghép phong trào “Ba không với ma túy” (không thử, không giữ, không sử dụng chất ma túy, chất gây nghiện). Thường xuyên, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc.

- Kết hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường thực hiện tư vấn hướng nghiệp năm 2023 cho học sinh khối 11 và 12 được đông đảo học sinh trên toàn tỉnh nhiệt tình tham gia.

- Rà soát hoạt động của tổ tư vấn tâm lý học đường, nâng cao vai trò của tổ tư vấn tâm lý học đường trong việc giáo dục toàn diện học sinh học sinh; thực hiện tốt việc phát hiện các mâu thuẩn trong đời sống học đường và định hướng xử lý các mâu thuẫn theo chiều hướng phi bạo lực; triệt tiêu mầm mống bạo lực trong nhà trường tiến tới xây dựng văn hóa học đường.

8. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục

- Tham mưu các cấp đã quan tâm lồng ghép các nội dung, ưu tiên phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập trong các chương trình, kế hoạch phát triển phù hợp với điều kiện, mức độ phát triển kinh tế - xã hội và khả năng chi trả của người dân tại địa phương; tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ cho phát triển giáo dục và đào tạo, tích cực huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để xây dựng, sửa chữa trường, lớp học, mua sắm đồ dùng, trang thiết bị dạy học. Về huy động xã hội hóa đóng góp của phụ huynh học sinh nguồn thu tự nguyện để phục vụ học tập của học sinh (tổ chức bán trú, các công trình phục vụ tiện ích cho học sinh...).

- Tham mưu xây dựng dự thảo Đề án xã hội hóa giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030({C}[1]).

- Tham mưu trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết quy định chính sách thu hút, hỗ trợ giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh; đồng thời nghiên cứu, xem xét việc mở rộng thực hiện đối các bậc học khác trong thời gian tới.

9. Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục

- Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 3145/SGDĐT-GDTrH ngày 19/9/2022 về việc hướng dẫn dạy học ngoại ngữ năm học 2022 – 2023, trong đó trú trọng việc tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về năng lực Tiếng Anh và nghiệp vụ sư phạm, đầu tư các điều kiện về cơ sở vật chất để triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Tiếng Anh và Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025 ban hành theo Kế hoạch số 834/KH-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Xây dựng Kế hoạch số 3139/KH-SGDĐT ngày 19/9/2022 thực hiện phong trào học Tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm học 2022-2023; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào học Tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ theo năm học, trong đó xác định các mục tiêu cần đạt được phù hợp với điều kiện của nhà trường; chỉ đạo các đơn vị tổ chức cho cán bộ quản lý và giáo viên Tiếng Anh nghiên cứu các nội dung hướng dẫn để tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện của nhà trường và không ảnh hưởng tới giờ học chính khóa.

- Tiếp tục triển khai Chương trình học bổng Tiếng Anh Access giai đoạn 2022-2023 cho 26 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức Khóa bồi dưỡng phương pháp giảng dạy môn Toán và các môn khoa học bằng Tiếng Anh cho 20 giáo viên thuộc Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha và Trường THCS Trần Hưng Đạo – Thành phố Tây Ninh. Kết quả có 20/20 giáo viên hoàn thành Khóa bồi dưỡng. Toàn bộ kinh phí thực hiện do Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.

10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

- Số lượng cuộc thanh tra là 02 (thanh tra chuyên ngành). Nội dung thanh tra: trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện quy chế chuyên môn; thực hiện quy định về thu - chi, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính khác; quy chế dân chủ; quy định về đạo đức nhà giáo; việc tổ chức các hoạt động giáo dục ở nhóm trẻ, lớp; các biện pháp bảo đảm an toàn trường học; phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phòng, chống tai nạn thương tích - đuối nước. Các đơn vị, trường học đã có chuyển biến tích cực, cụ thể:

- Thực hiện quy chế chuyên môn theo quy định; tạo lập môi trường giáo dục xanh-sạch-đẹp; xây dựng đầy đủ kế hoạch hoạt động của nhà trường, tổ chuyên môn và triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra; lựa chọn sách giáo khoa  Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh được trang bị đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa theo từng năm học.

- Giáo viên quan tâm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học được cung cấp trong quá trình dạy học, nhất là việc dạy học theo Chương trình GDPT 2018; vận dụng linh hoạt phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nội dung bài học và đối tượng học sinh.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện khá đầy đủ các quy định của pháp luật về: đạo đức nhà giáo; quy chế dân chủ; quy chế làm việc; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế chuyên môn,… trong đơn vị. Theo dõi, giám sát kết quả chấp hành của cấp dưới để kịp thời uốn nắn, điều chỉnh. Tuy nhiên, có đơn vị chưa đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn; chưa phối hợp đa dạng các loại thực phẩm; kết quả dưỡng chất chưa cân đối; nội dung Kế hoạch của nhà trường, tổ chuyên môn chưa đảm bảo cấu trúc theo hướng dẫn tại Công văn số 2507/SGDĐT-GDTH ngày 22/7/2021 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đi vào trọng tâm.

- Thường xuyên kiểm tra các đơn vị thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương. Cụ thể: Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch số 4661/KH-SGDĐT ngày 31/12/2021 về việc kiểm tra công vụ năm 2022, thành lập tổ kiểm tra công vụ do Phó Giám đốc Sở làm Tổ trưởng (Quyết định số 82/QĐ-SGDĐT ngày 11/01/2022 về việc thành lập Tổ kiểm tra công vụ năm 2022). Kết quả: các đơn vị đều chấp hành nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh và Trung ương về quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ.

- Nhằm minh bạch hoạt động tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo đã Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tính đến thời điểm báo cáo, Sở Giáo dục và Đào tạo không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến các vấn đề bức xúc xảy ra ở cơ quan, đơn vị, trường học.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt làm được

- Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục và đào tạo đã tích cực triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

- Thực hiện rà soát quy hoạch; khảo sát, đánh giá thực trạng về dồn dịch điểm trường lẻ, sáp nhập các điểm trường mầm non và phổ thông có quy mô nhỏ, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại một số địa phương.

- Tăng cường phân cấp, giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, gắn với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý. Tiếp tục thực hiện giao quyền tự chủ đảm bảo một phần chi phí hoạt động cho các đơn vị.

- Tham mưu UBND tỉnh, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho học sinh. Tập trung các nguồn lực tài chính, kết hợp với đẩy mạnh huy động các nguồn vốn khác thông qua xã hội hóa, các chương trình, dự án hỗ trợ và bố trí hợp lý quỹ đất để đầu tư phát triển trường, lớp đạt chuẩn, hiện đại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; xây dựng trường chuẩn quốc gia; giải quyết các khó khăn của cấp học GDMN, tình trạng vượt số học sinh trên lớp.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 quy định định mức kinh tế kỹ thuật cấp địa phương áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - thường xuyên, trường Cao đẳng Sư phạm (ngành giáo dục mầm non) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh làm cơ sở để đặt hàng, giao nhiệm vụ.

-   Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh theo chỉ đạo của Bộ GDĐT. Chú trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào dạy học và quản lí.

-   {C}Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo chất lượng và hiệu quả đối với lớp 7, lớp 10 trong năm học 2022-2023; đã chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 8, và lớp 11 trong năm học 2023 - 2024.

-   Công tác giáo dục hướng nghiệp được quan tâm, việc phân luồng học sinh sau THCS đã có chuyển biến tích cực. Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiều hoạt động tăng cường khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

-      {C}Các hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác Đoàn, Đội, tuyên truyền tác hại của các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực học đường, ATGT,…được các đơn vị quan tâm và thường xuyên thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo học sinh tham gia và đạt kết quả tốt.

2. Những tồn tại, hạn chế

- Công tác quyết toán, phê duyệt quyết toán gặp nhiều khó khăn về nhân sự, về cơ chế - quy trình thủ tục ngày càng phức tạp.

- Các đơn vị trường học thực hiện quản lý, sử dụng tài sản còn nhiều nơi chưa đảm bảo theo quy định hiện hành từ các khâu kiểm kê tài sản, thanh lý tài sản, cập nhật sổ theo dõi quản lý tài sản, công tác mua sắm trang thiết bị, sửa chữa trong nhà trường, xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tài sản. Hồ sơ quản lý cơ sở vật chất của các trường ở các ngành học, bậc học chưa được thiết lập đầy đủ. Phần mềm quản lý tài sản chưa thực hiện thống nhất toàn ngành. Nguyên nhân: do các đơn vị sử dụng hệ thống phần mềm khác nhau, không đồng bộ, làm ảnh hưởng đến việc cập nhật thông tin, tổng hợp toàn ngành.

- Việc điều hành, chỉ đạo thực hiện giải pháp đầu tư tăng cường cơ sở vật chất ở các trường học trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân: công tác chuẩn bị đầu tư mất nhiều thời gian do vướng nhiều thủ tục, quy trình thẩm định, phê duyệt. Đội ngũ phụ trách cơ sở vật chất các phòng giáo dục và đào tạo thuộc huyện, thị xã, thành phố đều là kiêm nhiệm.

3. Giải pháp khắc phục

- Tăng cường phân cấp cho cơ sở, đi đôi với việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

- Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. Tập trung rà soát, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất hiện có của các cơ sở giáo dục. Kiểm tra và giám sát việc lập kế hoạch, tổ chức quản lý sử dụng, sửa chữa và bảo quản cơ sở vật chất ở các cơ sở giáo dục để đảm bảo khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, quy mô phát triển giáo dục của địa phương để làm cơ sở cho việc đầu tư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo quỹ đất để xây dựng phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp học, đảm bảo hiệu quả đầu tư lâu dài, bố trí quỹ đất tại các khu vực đông dân cư để xây dựng trường học; ưu đãi về chính sách đất đai để thu hút xã hội hóa đầu tư xây dựng trường lớp theo các quy định của Nhà nước.

- Ưu tiên ngân sách địa phương, tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất. Dành ngân sách thỏa đáng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục; thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu của ngành giáo dục.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non. Xây dựng, nhân rộng các mô hình nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ, đặc biệt là mô hình phối hợp nhà trường, gia đình, cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; tăng cường phổ biến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng; huy động sự đóng góp của nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước kết hợp với chính sách hỗ trợ của nhà nước để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ việc tổ chức bữa ăn bán trú và công trình vệ sinh, nước sạch; có giải pháp hỗ trợ, nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ em ở vùng nông thôn.

- Tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức và hoạt động của nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập”.

- Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ mẫu giáo”.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT 2018 cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên đại trà theo phương thức bồi dưỡng qua mạng, thường xuyên, liên tục, ngay tại trường; gắn nội dung bồi dưỡng thường xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường.

- Chuẩn bị công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024 bảo đảm tính minh bạch, công bằng, đúng theo Điều lệ trường tiểu học.

- Tổ chức cho trẻ em người dân tộc thiểu số sớm tiếp cận, làm quen với ngôn ngữ tiếng Việt trước khi vào lớp 1; chú ý quan tâm đến việc xây dựng nền nếp lớp học, tạo thuận lợi cho trẻ có tâm thế chuẩn bị tốt trước khi bước vào năm học mới.

- Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn trong trường và giữa các trường tiểu học theo Công văn số 2018/SGDĐT-GDTH ngày 12/8/2020 của Sở GDĐT; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên trong hoạt động dạy học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới các hoạt động đánh giá học sinh.

- Tổ chức các hội thi trong học kì II: Hội thi “Viết chữ đẹp” cấp tỉnh;  Giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số cấp trường, cấp huyện.

- Tiếp tục phát động phong trào “Tủ sách giúp bạn” vào cuối năm học nhằm huy động các nguồn sách, tập và dụng cụ học tập để giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm học tới.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học”; triển khai nhân rộng mô hình tại các trường theo kế hoạch.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức lựa chọn SGK lớp 4, lớp 8 và lớp 11 phục vụ cho năm học 2023-2024.

- Thực hiện có hiệu quả tài liệu Giáo dục địa phương các khối lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10; chuẩn bị xây dựng tài liệu Giáo dục địa phương lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

- Phối hợp tổ chức có hiệu quả các cuộc thi Học sinh giỏi Quốc gia các môn học lớp 12, Thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học; Thi nghề phổ thông cho học sinh.

- Tổ chức Hội giảng và Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đối với cấp học Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học và trung học cơ sở năm học 2022-2023.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng tại địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh, hoàn thành kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh. Tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội để tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, giáo dục trẻ em, học sinh bảo đảm an toàn, hiệu quả, đặc biệt là phòng ngừa tai nạn thương tích, đuối nước, tăng cường giáo dục sức khỏe tâm thần, tư vấn tâm lý học đường, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh.

- Chủ động thực hiện rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bảo đảm phù hợp, với thực tiễn, có các biện pháp, phương án cụ thể giải quyết vấn đề trường, lớp tại từng địa bàn, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, học sinh không để tình trạng gây bức xúc trong nhân dân; bảo đảm trẻ em mầm non, học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày.

- Tham mưu UBND tỉnh chủ trương thu học phí học từ kỳ II năm học 2022-2023 theo Tờ trình số 289/TTr-SGDĐT ngày 19/01/2023 về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022- 2023 theo Nghị quyết số 165/2021/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ.

- Các đơn vị tiến hành rà soát thực trạng hiện nay của từng địa bàn và xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể nhằm duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp học trong năm 2023 và cho những năm sắp tới.

- Thực hiện rà soát, xây dựng phương án tự chủ tài chính gửi cơ quan cùng cấp xem xét, có ý kiến và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định trong quý I năm 2023; Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện phân loại tự chủ tài chính theo đề xuất các phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Khuyến khích thành lập các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội phát triển (không thành lập các cơ sở công lập ở các vùng này); đã xây dựng kế hoạch chuyển các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập có nguồn thu sự nghiệp và có đủ điều kiện sang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyển dụng số biên chế được giao nhưng chưa tuyển dụng và số biên chế được giao bổ sung theo Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương. Thực hiện linh hoạt, bố trí, sắp xếp đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, trong trường họp chưa thể bố trí đủ giáo viên theo định mức cần có các giải pháp hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, phù hợp với đặc điểm từng cơ sở giáo dục, từng địa phương.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung được quy định tại Nghị định số 24/2021 /NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập và Nghị định số 105/2020/NĐ- CP của Chính phủ quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non; ban hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân để triển khai thực hiện các nội dung, chính sách theo thẩm quyền quy định.

- Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học.

- Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy Chương trình GDPT 2018. Thực hiện đổi mới căn bản trong dạy và học, áp dụng nhuần nhuyễn các phương pháp giảng dạy trực quan, sinh động, các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học trong giai đoạn chuyển tiếp từ chương trình cũ sang chương trình mới để học sinh vận dụng kiến thức, phát triển năng lực, tư duy.


(1) Báo cáo số 5467/BC-SGDĐT ngày 29/12/2022 về việc tổng hợp góp ý dự thảo Đề án xã hội hóa giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 (lần 3)

Các Tin Khác
 Kế hoạch mở lớp liên kết đào tạo năm 2023 ( 31/01/2023 04:23:13) 
 Chúc mừng năm mới Quý Mão 2023 ( 15/01/2023 11:38:08) 
 Lễ Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp các lớp đại học LKĐT với Trường ĐH Đồng Tháp ( 15/01/2023 11:29:50) 
 Thông báo chiêu sinh một số lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ( 06/01/2023 07:35:24) 
 KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VỤ NĂM 2022 ( 28/11/2022 04:07:13) 
 Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức vòng 2 ( 11/11/2022 10:51:36) 
 Hội nghị Viên chức, Người lao động Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh năm học 2022-2023 ( 28/10/2022 10:17:45) 
 Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia ( 13/10/2022 08:54:09) 
 Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 ( 10/10/2022 09:06:22) 
 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng ( 04/10/2022 03:11:41) 
 Thông báo tuyển sinh lớp “Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên” ( 19/09/2022 03:38:17) 
 Tài liệu của Bộ Giáo dục về phòng ngừa thuốc lá mới đối với học sinh phổ thông ( 09/09/2022 02:14:52) 
 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới ( 05/09/2022 04:14:57) 
 Lễ Bế giảng và phát bằng Tốt nghiệp cho Khóa 4 liên kết đào tạo Đại học ngành Luật ( 05/09/2022 03:55:50) 
 Thư của Chủ Tịch Nước gửi ngành Giáo dục nhân khai giảng năm học mới 2022-2023 ( 05/09/2022 07:23:33) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
 Thăm dò nhu cầu học tập
 Góp ý
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : +GMAIL: ttgdtxtn2023@gmail.com
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi