CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
(06/11/2018 07:15:35)
(29/10/2018 02:13:00)
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh thông báo phát chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao khoá ngày 23/09/2018
(18/09/2018 08:15:34)
(14/08/2018 04:30:14)
(05/06/2018 08:56:59)
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh thông báo phát chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao khoá ngày 22/04/2018
(17/04/2018 08:18:04)
(25/01/2018 07:55:24)
(03/01/2018 07:01:43)
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh thông báo phát chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao khoá ngày 05/11/2017
(31/10/2017 11:18:18)
(06/09/2017 07:32:04)
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh thông báo phát chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao khoá ngày 16/07/2017
(12/07/2017 07:45:28)
(06/06/2017 04:49:15)
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh thông báo phát chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao khoá ngày 16/04/2017
(10/04/2017 04:45:12)
(10/04/2017 10:30:57)
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh thông báo phát chứng chỉ CCA-B Tiếng Anh khoá ngày 18/12/2016
(06/02/2017 03:27:28)
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh thông báo phát chứng chỉ CCA-B Tin học khoá ngày 20/10/2016
1 2 3 4
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi