CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
NgàyTiêu ĐềNội dungTập Tin
04/03/2019 PBGDPL T03.2019:Luật số 22/2018/QH14 Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 08/06/2018
04/03/2019 PBGDPL T03.2019: Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập hàng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội số 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018
14/02/2019 PBGDPL T02.2019: Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục
14/02/2019 PBGDPL T02.2019: Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/05/2018
25/01/2019 PBGDPL T01.2019: Nghị định 146/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
06/12/2018 PBGDPL T12.2018: Luật 21/2017/QH14 Luật Quy hoạch
06/12/2018 PBGDPL T12.2018: Thông tư 12/2012/TT-BTC Hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp
12/11/2018 PBGDPL T11.2018: Luật 15/2017/QH14 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Quốc hội ban hành ngày 21/06/2017, hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
19/10/2018 PBGDPL T10.2018: Nghị định 16/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập
19/10/2018 PBGDPL T10.2018: Luật 20/2017/QH14 Luật Quản lý nợ công
15/09/2018 PBGDPL T09.2018: Nghị định 46/2017/NĐ-CP Nghị định Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
07/08/2018 PBGDPL T08.2018: Luật số 14/2017/QH14 Lĩnh vực quản lý vũ khí – vật liệu nổ công nghiệp và công cụ hỗ trợ.
09/05/2018 PBGDPL T05.2018: Luật số số 12/2017/QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13, số 12/2017/QH14 ngày 20/06/2017
06/04/2018 PBGDPL T04.2018: Luật số 10/2017/QH14 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017
06/04/2018 PBGDPL T04.2018: Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg Quyết định ban hành danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
1 2 3 4 5 6 7
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi