FB tuyển sinh :       Zalo tuyển sinh:        
    CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
NgàyTiêu ĐềNội dungTập Tin
01/12/2023 PBGDPL T12.2023: Luật 06/2022/QH15 Luật Thi đua Khen thưởng 2022: quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng.
01/11/2023 PBGDPL T11.2023: Luật 28/2009/QH12 Luật này quy định về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp
01/11/2023 PBGDPL T11.2023: Luật 23/2018/QH14 Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh
01/11/2023 PBGDPL T11.2023: Luật 14/2022/QH15 Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền ...
02/10/2023 PBGDPL T10.2023: Thông tư 10/2022/TT-BNV Thông tư 10/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu
02/10/2023 PBGDPL T10.2023: Phụ lục 1 Thông tư 10/2022/TT-BNV Phụ lục 01 của Thông tư 10/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu
02/10/2023 PBGDPL T10.2023: Phụ lục 2 Thông tư 10/2022/TT-BNV Phụ lục 02 của Thông tư 10/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu
08/09/2023 PBGDPL T09.2023:Luật số: 07/2022/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ
02/08/2023 PBGDPL T08.2023: Luật số: 04/2022/QH15 Luật Cảnh sát cơ động, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Cảnh sát cơ động; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
20/07/2023 PBGDPL T07-2023: Tài liệu hỏi đáp các VB Pháp luật Tài liệu Hỏi – đáp các Luật, gồm: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 do Sở Tư pháp biên soạn
06/07/2023 PBGDPL T07-2023: QĐ 1477/QĐ-TTg ngày 25/11/2022 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030"
02/06/2023 PBGDPL T06-2023: Nghị quyết 154/NĐ-CP Nghị quyết 154/NĐ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
08/05/2023 PBGDPL T05-2023: Nghị định 111/2022/NĐ-CP Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
05/04/2023 PBGDPL T04-2023: Nghị định 12/2022/NĐ-CP Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
01/03/2023 PBGDPL T03-2023: Nghị định 42/2022/NĐ-CP Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng. Theo đó, Nghị định quy định cơ quan nhà nước công khai trên môi trường mạng các thông tin cho tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công nghệ thông tin, phải bảo đảm cung cấp các thông tin như sau:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi