CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
NgàyTiêu ĐềNội dungTập Tin
14/01/2020 PBGDPL T01.2020: Nghị định 100/2019/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
14/01/2020 PBGDPL T01.2020: Luật số 44/2019/QH14 Luật phòng, chống tác hại của rượu bia; hiệu lực từ ngày 01/01/2020
04/12/2019 PBGDPL T12.2019: Luật số 14/2017/QH14 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017
02/12/2019 PBGDPL T12.2019: Nghị định 86/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018
02/12/2019 PBGDPL T12.2019: CƯLHQ về CTN và PL.Việt Nam CHUYÊN ĐỀ: CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA VIỆT NAM
02/12/2019 PBGDPL T12.2019: Công ước LHQ về Chống Tham nhũng Công ước phòng chống tham nhũng. Công ước Liên Hiệp Quốc phòng chống tham nhũng (tiếng Anh: United Nations Convention against Corruption; viết tắt: UNCAC) đã được thông qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 31 tháng 10 năm 2003 (Nghị quyết 58/4)
07/11/2019 PBGDPL T11.2019: Nghị định 127/2018/NĐ-CP Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/09/2018
07/11/2019 PBGDPL T11.2019: Nghị định số 84/2014/NĐ-CP Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
07/11/2019 PBGDPL T11.2019: Thông tư số 188/2014/TT-BTC Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ
07/11/2019 PBGDPL T11.2019: Thông tư số 129/2017/TT-BTC Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính về quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
04/10/2019 PBGDPL T10.2019: Luật 29/2018/QH14 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018
04/10/2019 PBGDPL T10.2019: Quyết định số 213/QĐ-TTg Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2019
04/10/2019 PBGDPL T10.2019: Nghị định số 211/2013/NĐ-CP Nghị định số 211/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
04/10/2019 PBGDPL T10.2019: Nghị định số 78/2013/NĐ-CP Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ Về minh bạch tài sản, thu nhập
04/10/2019 PBGDPL T10.2019: Luật Cảnh vệ 13/2017/QH14 Luật Cảnh vệ 13/2017/QH14 ngày 20/6/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi