FB page : Facebook.com/ttgdtxtinhtayninh               
    CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
NgàyTiêu ĐềNội dungTập Tin
02/07/2021 PBGDPL T07.2021: Nghị quyết 102/2020/QH14 Nghị quyết về phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu do Quốc hội ban hành. Hiệu lực từ ngày 08/6/2020
02/07/2021 PBGDPL T07.2021: Nghị quyết 103/2020/QH14 Nghị quyết về phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu do Quốc hội ban hành. Hiệu lực từ ngày 08/6/2020
02/07/2021 PBGDPL T07.2021: Luật 70/2020/QH14 Luật Thỏa thuận quốc tế. Hiệu lực từ ngày 01/07/2021
01/06/2021 PBGDPL T06.2021: Nghị định 160/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
01/06/2021 PBGDPL T06.2021: Luật số 60/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
07/05/2021 PBGDPL T05.2021: Nghị định 115/2020/NĐ-CP Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
01/04/2021 PBGDPL T04.2021: Nghị định 112/2020/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
01/04/2021 PBGDPL T04.2021: Luật số 68/2020/QH14 Luật Cư trú
03/03/2021 PBGDPL T03.2021: Quyết định 44/2020/QĐ-UBND Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
03/03/2021 PBGDPL T03.2021: Quyết định 55/2020/QĐ-UBND Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh bãi bỏ khoản 9 Điều 4 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020
03/03/2021 PBGDPL T03.2021: Nghị định 130/2020/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
23/02/2021 PBGDPL T01.2021: Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021 - 2025
23/02/2021 PBGDPL T01.2021: Luật 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
23/02/2021 PBGDPL T01.2021: Luật 67/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
23/02/2021 PBGDPL T02.2021: Nghị định 04/2021/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi