FB page : Facebook.com/ttgdtxtinhtayninh               
    CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
NgàyTiêu ĐềNội dungTập Tin
10/12/2020 PBGDPL T12.2020: Nghị định số 71/2020/NĐ-CP Nghị định số 71/2020/NĐ- CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
10/12/2020 PBGDPL T12.2020: Quyết định số 1473/QĐ-TTg Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
10/12/2020 PBGDPL T12.2020: Nghị định số 105/2020/NĐ-CP Nghị định số 106/2020/NĐ- CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
10/12/2020 PBGDPL T12.2020: Công ước LHQ về biến đổi khí hậu Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC hoặc FCCC) là một hiệp ước quốc tế về môi trường được đàm phán tại Hội nghị Liên hợp quốc về môi trường và phát triển (UNCED), thường được gọi là Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất diễn ra tại Rio de Janeiro từ ngày 03 đến ngày 14 tháng 6 năm 1992. Mục tiêu của Hội nghị là “ổn định các nồng độ khí nhà kính trong khí quyển ở mức có thể ngăn ngừa được sự can thiệp nguy hiểm của con người đối với hệ thống khí hậu”. UNFCCC được mở ra để ký kết từ ngày 09 tháng 5 năm 1992, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21 tháng 3 năm 1994. Tính đến tháng 5 năm 2011, UNFCCC đã có 195 Bên tham gia. Việt Nam đã ký Công ước khung về biến đổi khí hậu ngày 11 tháng 6 năm 1992, phê chuẩn ngày 16 tháng 11 năm 1994; và ký Nghị định thư Kyoto ngày 03 tháng 12 năm 1998, phê chuẩn ngày 25 tháng 9 năm 2002.
06/11/2020 PBGDPL T11.2020: Luật số 38/2019/QH14 Luật quản lý thuế
06/11/2020 PBGDPL T11.2020: Nghị định số 115/2020/NĐ-CP Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
06/11/2020 PBGDPL T11.2020: 5075/BNV-TCBC Công văn số 5075/BNV-TCBC ngày 26/9/2020 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ
06/11/2020 PBGDPL T11.2020: Nghị định số 84/2020/NĐ- CP Nghị định số 84/2020/NĐ- CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
08/10/2020 PBGDPL T10.2020: Luật số 46/2019/QH14 Luật Thư viện số 46/2019/QH14 thông qua ngày 21/11/2019, hiệu lực từ ngày 01/7/2020
05/09/2020 PBGDPL T09.2020: Luật số 48/2019/QH14 Luật dân quân tự vệ số 48/2019/QH14
07/08/2020 PBGDPL T08.2020: Luật số 52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
07/08/2020 PBGDPL T08.2020: Luật số 53/2019/QH14 Luật lực lượng dự bị động viên
10/07/2020 PBGDPL T07.2020: Luật số 49/2019/QH14 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam số 49/2019/QH14
19/06/2020 PBGDPL T06.2020: Luật số 43/2019/QH14 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 (luatvietnam.vn)
05/05/2020 PBGDPL T05.2020: Luật số 51/2019/QH14 Luật số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi