FB page : Facebook.com/ttgdtxtinhtayninh               
    CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
NgàyTiêu ĐềNội dungTập Tin
01/06/2021 PBGDPL T06.2021: Nghị định 160/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
01/06/2021 PBGDPL T06.2021: Luật số 60/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
07/05/2021 PBGDPL T05.2021: Nghị định 115/2020/NĐ-CP Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
01/04/2021 PBGDPL T04.2021: Nghị định 112/2020/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
01/04/2021 PBGDPL T04.2021: Luật số 68/2020/QH14 Luật Cư trú
03/03/2021 PBGDPL T03.2021: Quyết định 44/2020/QĐ-UBND Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
03/03/2021 PBGDPL T03.2021: Quyết định 55/2020/QĐ-UBND Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh bãi bỏ khoản 9 Điều 4 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020
03/03/2021 PBGDPL T03.2021: Nghị định 130/2020/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
23/02/2021 PBGDPL T01.2021: Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021 - 2025
23/02/2021 PBGDPL T01.2021: Luật 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
23/02/2021 PBGDPL T01.2021: Luật 67/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
23/02/2021 PBGDPL T02.2021: Nghị định 04/2021/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
23/02/2021 PBGDPL T02.2021: Quyết định 753/QĐ-TTg Quyết định của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
23/02/2021 PBGDPL T02.2021: A/RES/61/106 (Đại Hội đồng Liên Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật
05/02/2021 Thông tư số 145/2020/TT-BCA Thông tư quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi