CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
NgàyTiêu ĐềNội dungTập Tin
02/08/2019 10 VBPL Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 1. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013
02/08/2019 PBGDPL T08.2019: Luật số 25/2018/QH14 Luật Tố cáo
02/08/2019 10 VBPL Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2. Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
02/08/2019 10 VBPL Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 3. Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ;
02/08/2019 10 VBPL Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 4. Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính về quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên;
02/08/2019 10 VBPL Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 5. Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình Tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020;
02/08/2019 10 VBPL Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6. Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020.
02/08/2019 10 VBPL Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 7. Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2019;
02/08/2019 10 VBPL Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 8. Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2019;
02/08/2019 10 VBPL Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 9. Công văn số 826/UBND-KTTC ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019;
02/08/2019 10 VBPL Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 10. Kế hoạch số 1242/KH-UBND ngày 18/6/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
02/08/2019 PBGDPL T08.2019: NĐ 15/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018
03/07/2019 PBGDPL T07.2019: Pháp lệnh 10/2003/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh 10/2003/PL-UBTVQH11 Phòng chống mại dâm
03/07/2019 PBGDPL T07.2019: Nghị định 61/2018/NĐ-CP Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
03/07/2019 PBGDPL T07.2019: Nghị định 178/2004/NĐ-CP Nghị định 178/2004/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng chống mại dâm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi