CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
NgàyTiêu ĐềNội dungTập Tin
01/12/2017 PBGDPL T12.2017: Luật Nghĩa vụ quân sự Luật số 78/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Số/Ký hiệu: 78/2015/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2015 Ngày có hiệu lực: 01/01/2016 Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Trích yếu: LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Cơ quan ban hành: Quốc hội
01/12/2017 PBGDPL T12.2017: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam Luật số 94/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam Số/Ký hiệu: 94/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2015 Ngày có hiệu lực: 01/07/2016 Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Trích yếu: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam Cơ quan ban hành: Quốc hội
01/12/2017 PBGDPL T12.2017: Luật điều ước quốc tế Luật số 108/2016/QH13 của Quốc hội : Luật Điều ước quốc tế Số/Ký hiệu: 108/2016/QH13 Ngày ban hành: 09/04/2016 Ngày có hiệu lực: 01/07/2016 Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Trích yếu: Luật Điều ước quốc tế Cơ quan ban hành: Quốc hội
10/11/2017 PBGDPL T11.2017: Nghị định 73/2012/NĐ-CP Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
10/11/2017 PBGDPL T11.2017: Nghị định 124/2014/NĐ-CP Sửa đổi khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
10/11/2017 PBGDPL T11.2017: Thông tư 34 /2014/TT-BGDĐT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2012/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HỢP TÁC, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
28/09/2017 PBGDPL T10.2017: Luật số: 89/2015/QH13 Luật này quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; tổ chức thống kê nhà nước và hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước.
28/09/2017 PBGDPL T10.2017: Luật số: 40/2005/QH11 BỘ LUẬT HÀNG HẢI 1. Bộ luật này quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng hải, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hoá, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học. Đối với tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thuỷ nội địa, thuỷ phi cơ, cảng quân sự, cảng cá và cảng, bến thuỷ nội địa chỉ áp dụng trong trường hợp có quy định cụ thể của Bộ luật này. 2. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật hàng hải Việt Nam với quy định của luật khác về cùng một nội dung liên quan đến hoạt động hàng hải thì áp dụng quy định của Bộ luật này.
28/09/2017 PBGDPL T10.2017: Luật số 02/2016/QH14 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 1. Luật này quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. 2. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
06/09/2017 PBGDPL T09.2017: Luật số 03/2003/QH11 Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.
06/09/2017 PBGDPL T09.2017: Luật số 102/2016/QH13 Luật này quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.
06/09/2017 PBGDPL T09.2017: Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướn Về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014
22/08/2017 PBGDPL T08.2017: Luật 19/2003/QH11 TTHS Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.
22/08/2017 PBGDPL T08.2017: Quyết định 21/2016/QĐ-TTg Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình
22/08/2017 PBGDPL T08.2017: Luật số: 08/2012/QH13 Luật này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, giảng viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học và quản lý nhà nước về giáo dục đại học.
1 2 3 4 5 6
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi