CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
NgàyTiêu ĐềNội dungTập Tin
04/10/2019 PBGDPL T10.2019: Luật 29/2018/QH14 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018
04/10/2019 PBGDPL T10.2019: Quyết định số 213/QĐ-TTg Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2019
04/10/2019 PBGDPL T10.2019: Nghị định số 211/2013/NĐ-CP Nghị định số 211/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
04/10/2019 PBGDPL T10.2019: Nghị định số 78/2013/NĐ-CP Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ Về minh bạch tài sản, thu nhập
04/10/2019 PBGDPL T10.2019: Luật Cảnh vệ 13/2017/QH14 Luật Cảnh vệ 13/2017/QH14 ngày 20/6/2017
04/10/2019 PBGDPL T10.2019: Nghị định 90/2018/NĐ-CP Nghị định 90/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của CHính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cảnh vệ
04/10/2019 PBGDPL T10.2019: Chỉ thị 10/CT-TTg Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
04/09/2019 PBGDPL T09.2019: Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018
04/09/2019 PBGDPL T09.2019: Nghị định 07/VBHN-BGDĐT Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục số 07/VBHN-BGDĐT ngày 01/11/2018
26/08/2019 PBGDPL T08.2019: NĐ 59/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng
02/08/2019 10 VBPL Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 1. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013
02/08/2019 PBGDPL T08.2019: Luật số 25/2018/QH14 Luật Tố cáo
02/08/2019 10 VBPL Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2. Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
02/08/2019 10 VBPL Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 3. Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ;
02/08/2019 10 VBPL Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 4. Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính về quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi