CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     CHIÊU SINH, TUYỂN SINH
(23/01/2018 01:55:22)
(03/01/2018 10:58:21)
(Trung tâm vẫn tiếp tục phát hành hồ sơ xét tuyển bổ sung cả 2 lớp đến hết ngày 27/01/2018)
(06/11/2017 02:18:04)
(23/10/2017 10:17:04)
Phát hành và nhận hồ sơ đến hết ngày 21/11/2017 Liên hệ : Phòng Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh Điện thoại: 0276-3842375 Địa chỉ: số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (số 7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Nin...
(18/10/2017 07:10:25)
(03/10/2017 10:23:53)
(12/04/2017 04:38:05)
(11/04/2017 08:14:35)
Phát hành và nhận hồ sơ đến hết ngày 30/06/2017 (Xét tuyển cả Cao đẳng và Cao đẳng nghề lên Đại học CNTT) Liên hệ : Phòng Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh Điện thoại: 066-3842375 Địa chỉ: số 2, hẻm 1, Lạc...
(11/04/2017 08:14:12)
Phát hành và nhận hồ sơ đến hết ngày 30/06/2017 (Xet tuyển cả Trung cấp và Trung cấp nghề lên Đại học) Liên hệ : Phòng Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh Điện thoại: 066-3842375 Địa chỉ: số 2, hẻm 1, Lạc Lo...
(18/08/2016 09:52:22)
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi