FB page : Facebook.com/ttgdtxtinhtayninh               
    CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     CÔNG KHAI TRƯỜNG HỌC
Thứ Sáu - 25/03/2022
Công khai cơ sở vật chất và cán bộ giáo viên năm học 2021-2022
  

Biểu mẫu 15
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục thường xuyên
năm học 2021-2022
 
STT
Nội dung
Số lượng
Bình quân
I
Số phòng học
 
Số m2 / học sinh
II
Loại phòng học
 
-
1
Phòng học kiên cố
16
1.24
2
Phòng học bán kiên cố
0
-
3
Phòng học tạm
0
-
4
Phòng học nhờ
0
-
5
Số phòng học bộ môn
4
2.63
6
Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)
12
1.54
7
Hội trường
1
1.30
8
Bình quân lớp/phòng học
2
 
9
Bình quân học sinh/lớp
39.5
 
III
Số điểm trường
 
Số m2/học viên
IV
Tổng số diện tích đất (m2)
10905
6.9
V
Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
2461
1.6
VI
Tổng diện tích các phòng
 
 
1
Diện tích phòng học (m2)
3227
2.04
2
Diện tích phòng thí nghiệm (m2)
0
 
3
Diện tích thư viện (m2)
50
 
4
Diện tích phòng lao động sản xuất (m2)
0
 
5
Diện tích phòng thực hành (m2)
0
 
6
Diện tích xưởng sản xuất (m2)
0
 
VII
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (đơn vị tính: bộ)
/
Số bộ/lớp
1
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có Theo quy định
/
Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh không dạy học sinh văn hóa phổ thông nên không sử dụng thiết bị dạy học chương trình phổ thông
1.1
Khối lớp...
/
1.2
Khối lớp...
/
1.3
Khối lớp...
/
2
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định
/
2.1
Khối lớp...
/
2.2
Khối lớp...
/
2.3
Khối lớp...
/
3
Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị)
/
4
/
VIII
Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)
128
Số học sinh / bộ
IX
Tổng số thiết bị dùng chung khác
 
Số thiết bị / lớp
1
Ti vi
29
 
2
Cát xét
28
 
3
Đầu Video/đầu đĩa
10
 
4
Máy chiếu OverHead / projector / vật thể
26
 
5
Máy phát điện
1
 
6
Máy photocopy
3
 
7
Máy in
13
 
 
 
Nội dung
Số lượng (m2)
X
Nhà bếp
23
XI
Nhà ăn
45
 
 
Nội dung
Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)
Số chỗ
Diện tích bình quân/chỗ
XII
Phòng nghỉ cho học viên bán trú
/
/
/
XIII
Khu nội trú
/
/
/
XIV
Phòng nghỉ cho giảng viên liên kết đào tạo
10 phòng / 192 m2
/
/
 
XIV
Nhà vệ sinh
Dùng cho giáo viên
Dùng cho học viên
Số m2/học viên
Chung
Nam/Nữ
Chung
Nam/Nữ
1
Đạt chuẩn vệ sinh*
2
0
9
0
Tổng 375 m2
2
Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
/
/
/
/
/
 
(*Theo Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
 
 
Nội dung
Không
XV
Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
x
 
XVI
Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
x
 
XVII
Kết nối internet
x
 
XVIII
Trang thông tin điện tử (website) của Trung tâm
x
 
XIX
Tường rào xây
x
 
 
Biểu mẫu 16
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục thường xuyên, năm học 2021-2022
 
STT
Nội dung
Tổng số
Trình độ đào tạo
Ghi chú
TS
ThS
ĐH
TC
Khác
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
16
 
2
11
 
1
2
 
I
Giáo viên. Trong đó số giáo viên dạy môn:
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Toán
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Hóa
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Tiếng Anh
5
 
 
5
 
 
 
Dạy lớp ngắn hạn
5
Tin học
1
 
 
1
 
 
 
II
Cán bộ quản lý
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Giám đốc
1
 
 
1
 
 
 
 
2
Phó giám đốc
2
 
1
1
 
 
 
 
III
Nhân viên
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Nhân viên tổng hợp
1
 
 
1
 
 
 
 
2
Nhân viên kế toán
2
 
1
1
 
 
 
 
3
Nhân viên y tế
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Nhân viên thủ quỹ
1
 
 
1
 
 
 
 
5
Nhân viên khác
9
 
 
6
 
1
2
 
Giáo viên thỉnh giảng các lớp ngoại ngữ, tin học ngắn hạn
1
Ngoại ngữ (tiếng Anh)
28
 
1
27
 
 
 
 
2
Ứng dụng CNTT
1
 
1
 
 
 
 
 
 
Cộng
29
 
2
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Các Tin Khác
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi