CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Thứ Bảy - 01/07/2017
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2017
  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2017

TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

·         Thường xuyên chỉ đạo việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

·         Tích cực phấn đấu học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành và cấp trên đề ra. Tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử của CBCC, quy định về đạo đức nhà giáo.

·         Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

·         Tuyên truyền phổ biến pháp luật: Luật Tố tụng hành chính, Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Nghị quyết ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

CHIÊU SINH, TUYỂN SINH

·         Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ ngắn hạn khóa 102; tin học ngắn hạn khóa 98, Lớp luyện thi chứng chỉ FCE, IELTS, TOEFL;

·         Các lớp chuyên đề: : kế toán, quản lý trường mầm non, aerobic cho GV và SV mầm non, mỹ thuật dành cho GV và SV mầm non, Mapinfo & Microstation, KTV CNTT, Autocad;

·         Các lớp ĐH liên thông SP tiếng Anh, Kế toán, SP Mầm non, CNTT, CN kỹ thuật điện-điện tử;

·         Các lớp ĐH hệ VLVH ngành ngôn ngữ Anh vb2, tâm lý học vb2, kế toán, tài chính ngân hàng vb2, luật kinh tế vb2, luật vb1, luật vb2, thú y, công tác xã hội, quản lý nhà nước vb2, XDDD vb2, điện CN vb2, kinh tế xây dựng vb2;

·         Các lớp ĐH hệ ĐTTX ngành QTKD, KTKT, luật;

CÔNG TÁC KHÁC

·         Quản lý các lớp thực hiện đúng kế hoạch học và thi trong tháng 07/2017 (7 lớp học, 30 lượt thi).

·         Tiếp tục phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh đợt 1 năm 2017.

·         Thông báo thu hồ sơ kỳ thi chứng chỉ Cambridge tiếng Anh khóa ngày 07/10/2017.

·         Tổ chức kỳ thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Căn bản, Nâng cao khóa ngày 16/7/2017.

·         Lớp ĐH Ngân hàng K40 ôn thi tốt nghiệp ngày 08/7/2017; thi tốt nghiệp tại Trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM ngày 29, 30/7/2017.

·         Báo cáo thành tích và thực hiện hồ sơ thi đua năm học 2016-2017.

·         CBNV đơn vị tham quan nghỉ mát đợt 2 tại Phan Thiết sau khi được Sở phê duyệt, dự kiến từ 25 đến 27/7/2017.

 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

 

Các Tin Khác
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2017 ( 10/06/2017 10:00:51) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2017 ( 04/05/2017 04:41:58) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017 ( 26/03/2017 04:29:58) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017 ( 08/03/2017 09:28:57) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2017 ( 08/02/2017 10:20:01) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017 ( 04/01/2017 08:47:18) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016  ( 29/11/2016 03:14:03) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016 ( 02/11/2016 03:34:20) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016 ( 28/09/2016 07:59:44) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2016  ( 27/08/2016 09:40:02) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2016 ( 29/06/2016 09:02:38) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2016 ( 30/05/2016 04:10:00) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2016 ( 07/05/2016 04:19:45) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2016 ( 04/04/2016 11:40:13) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2016 ( 02/03/2016 09:45:37) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi