CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     VỪA LÀM VỪA HỌC
Thứ Năm - 01/08/2019
Kế hoạch thi tháng 08/2019
  

KẾ HOẠCH THI THÁNG 8/2019

 

TT

NGÀY THI

BUỔI

LỚP

MÔN THI

SỐ SV

LẦN THI

1

04/08/2019

C-Ca1

NH44

Kế toán TC 1

28

1

2

11/08/2019

S-Ca1

NH43-lớp TC

QT rủi ro tài chính

 

1

3

11/08/2019

S-Ca2

NH43-lớp KT

Hệ thống thông tin KT

 

1

4

18/08/2019

S-Ca1

LTSPMN 17

PP làm quen TP V học

54

1

5

18/08/2019

S-Ca2

LTSPMN 17

PP phát triển Ngôn ngữ

54

1

6

18/08/2019

C-Ca1

NH 45+46

Tư tưởng HCM

 

1

7

19/08/2019

C

ĐH luật K11B

PL Thanh tra KN, TC

 

2

8

20/08/2019

C

ĐH luật K11B

Luật môi trường

 

2

9

25/08/2019

S-Ca1

NH43-lớp TC

Tài trợ dự án

 

1

10

25/08/2019

S-Ca2

NH43-lớp KT

Đầu tư tài chính

 

1

11

25/08/2019

C-Ca1

NH43-lớp TC

Thẩm định giá TS

 

1

12

25/08/2019

C-Ca1

NH44

Kinh tế học quốc tế

 

1

13

25/08/2019

C-Ca1

NH 45+46

Kinh tế vĩ mô

 

1

14

25/08/2019

C-Ca2

NH43-lớp KT

Truyền thông trong KD

 

1

15

26/08/2019

C

ĐH luật K11B

Xây dựng VBPL

 

2

16

27/08/2019

C

ĐH luật K11B

Tội phạm học

 

2

 

Các Tin Khác
 Kế hoạch thi tháng 1/2020 ( 24/12/2019 03:15:50) 
 Kế hoạch học tháng 01/2020 ( 24/12/2019 03:15:22) 
 Kế hoạch thi tháng 12/2019 ( 28/11/2019 03:26:07) 
 Kế hoạch học tháng 12/2019 ( 28/11/2019 03:25:36) 
 Kế hoạch thi tháng 11/2019 ( 28/10/2019 02:52:46) 
 Kế hoạch học tháng 11/2019 ( 28/10/2019 02:51:50) 
 Kế hoạch thi tháng 9/2019 ( 29/08/2019 08:53:17) 
 Kế hoạch học tháng 09/2019 ( 29/08/2019 08:52:24) 
 Kế hoạch thi tháng 08/2019 ( 01/08/2019 09:46:13) 
 Kế hoạch học tháng 08/2019 ( 01/08/2019 09:44:56) 
 Kế hoạch thi tháng 07/2019 ( 24/06/2019 03:48:57) 
 Kế hoạch học tháng 07/2019 ( 24/06/2019 03:48:25) 
 Kế hoạch thi tháng 6/2019 ( 29/05/2019 09:31:06) 
 Kế hoạch học tháng 06/2019 ( 29/05/2019 09:30:21) 
 Kế hoạch thi tháng 05/2019 ( 24/04/2019 03:01:15) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi