CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
(10/12/2019 04:14:55)
Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ thi Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge khoá ngày 08/03/2020
(20/11/2019 07:52:47)
Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh liên kết với Trung tâm tin học Đại học KHTN TP.HCM tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản & nâng cao khóa ngày 12/01/2020 cụ thể:
(23/09/2019 11:01:33)
(12/09/2019 10:31:15)
Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh liên kết với Trung tâm tin học Đại học KHTN TP.HCM tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản & nâng cao khóa ngày 27/10/2019 cụ thể:
(19/08/2019 10:15:18)
(19/07/2019 09:34:31)
(02/07/2019 02:11:01)
Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh liên kết với Trung tâm tin học Đại học KHTN TP.HCM tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản & nâng cao khóa ngày 18/08/2019
(30/03/2019 08:50:25)
Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh liên kết với Trung tâm tin học Đại học KHTN TP.HCM tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản & nâng cao khóa ngày 05/05/2019
(05/03/2019 10:40:33)
(24/01/2019 03:50:46)
(20/12/2018 02:14:02)
Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh liên kết với Trung tâm tin học Đại học KHTN TP.HCM tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản & nâng cao khóa ngày 20/01/2019
(25/10/2018 04:31:33)
(23/10/2018 10:23:22)
(02/10/2018 10:09:54)
Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh Tổ chức kỳ thi tiếng Anh Cambridge khoá ngày 15/12/2018
(02/10/2018 09:24:34)
Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh liên kết với Trung tâm tin học Đại học KHTN TP.HCM tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản & nâng cao khóa ngày 11/11/2018
1 2 3
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi