FB tuyển sinh :       Zalo tuyển sinh:        
    CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     CHIÊU SINH, TUYỂN SINH
Thứ Năm - 23/11/2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH - NĂM 2024
  

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH - NĂM 2024

1. Trường liên kết: Đại học Điện lực

- Lớp Đại học ngành:

+ Hệ thống điện (Liên thông từ Trung cấp,Cao đẳng->ĐH, VB2)

Hệ đào tạo: vừa làm vừa học(VLVH);

Thời gian đào tạo:

Liên thông: 2,5 -> 3 năm năm

Văn bằng 2: 2,5 năm

 

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh

 

2. Trường liên kết : Đại học Đồng Tháp

- Lớp Đại học các ngành:

+ Giáo dục thể chất (Liên thông từ Trung cấp,Cao đẳng->ĐH, VB2, VB1)

Giáo dục tiểu học (Liên thông từ Trung cấp,Cao đẳng->ĐH, VB2, VB1)

+ Giáo dục Mầm non (Liên thông từ TC->CĐ, CĐ->ĐH, VB2, VB1)

Sư phạm Tin học (Liên thông từ Cao đẳng->ĐH, VB2, VB1)

Sư phạm Âm nhạc (Liên thông từ Trung cấp,Cao đẳng->ĐH, VB2, VB1)

Sư phạm Mỹ thuật (Liên thông từ Trung cấp,Cao đẳng->ĐH, VB2, VB1)

Sư phạm Tiếng Anh(VB1, Liên thông từ CĐ->ĐH)

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh lớp sư phạm Tiếng Anh 

+ Ngôn ngữ Trung Quốc (VB1, VB2, Liên thông từ TC, CĐ->ĐH) 

Hệ đào tạo: vừa làm vừa học

Thời gian đào tạo:

Cao đẳng: 3 năm

Văn bằng 1 (VB1): 4 năm

Văn bằng 2 (VB2): 2,5 - 3 năm

Liên thông từ Cao đẳng: 1,5 - 2 năm

 

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh các lớp sư phạm

 

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh ngành Quản lý

 

đất đai & ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

3. Trường liên kết: Đại Học Mở Tp.HCM.

- Lớp Đại học ngành:

+ Kế toán (VB1)

Hệ đào tạo: vừa làm vừa học.  Thời gian đào tạo: 3,5 năm;

 

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh lớp Kế toán

 

- Lớp Đại học ngành:

+ Quản trị Kinh doanh (VB1)

Hệ đào tạo: Từ xa.   Thời gian đào tạo: 3 năm;

 

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh lớp Quản trị kinh doanh

 

- Lớp Đại học ngành:

Luật Kinh tế (VB2)

Ngôn ngữ Anh (VB2)

Hệ đào tạo: Từ xa.     Thời gian đào tạo: 2 năm;

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh lớp
Luật Kinh Tế và Ngôn Ngữ Anh

             + Ngôn Ngữ Anh (Liên thông từ CĐ -> ĐH)

                        * Xem chi tiết thông báo tuyển sinh lớp liên thông

            + Kiểm toán (Hệ Từ xa - VB1, VB2, liên thông từ CĐ -> ĐH)

            + Quản trị nhân lực (Hệ Từ xa - VB1, VB2, liên thông từ CĐ -> ĐH)

            + Quản lý công (Hệ Từ xa - VB1, VB2, liên thông từ CĐ -> ĐH)

            + Công nghệ sinh học (Hệ Từ xa, VB1, VB2, liên thông từ CĐ -> ĐH)

                     * Xem chi tiết thông báo tuyển sinh

4. Trường liên kết: Đại học Tài chính-Marketing.

- Lớp Đại học ngành:

+ Tài chính ngân hàng (VB1, VB2, liên thông từ Cao đẳng)

+ Quản trị Marketing (VB1, VB2, liên thông từ Cao đẳng)

+ Kế toán (VB2, liên thông từ Cao đẳng)

 

Hệ đào tạo: vừa làm vừa học

Thời gian đào tạo:

Văn bằng 1: 4 năm

Văn bằng 2: 2 năm

Liên thông từ Cao đẳng: 2 năm

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh

5. Trường liên kết: Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM

- Lớp Đại học ngành:

+ Kinh tế xây dựng (VB2, chuyên ngành Quản lý dự án)

+ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp (VB1, VB2liên thông từ TC, CĐ)

+ Xây dựng Cầu đường (VB1, VB2liên thông từ TC, CĐ)

+ Công nghệ thông tin (VB1, VB2liên thông từ TC, CĐ)

+ Điện công nghiệp (VB2liên thông từ TC, CĐ)

+ Quản lý kinh doanh  vận tải(VB1, VB2, liên thông từ TC, CĐ)

Hệ đào tạo: Vừa làm vừa học

Thời gian đào tạo:

Văn bằng 1: 4 năm,

Văn bằng 22,5 năm,

Liên thông từ Trung cấp2,5 năm

Liên thông từ Cao đẳng2 năm

 

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh

6. Trường liên kết: Viện Đào tạo Mở & Công nghệ Thông tin - Đại Học Huế

Đại học các ngành:

+ Luật (VB1, VB2, Liên thông từ TC, )

+ Ngôn ngữ Anh (VB2)

+ Quản lý Đất đai (VB1, VB2, Liên thông từ TC, )

+ Quản lý Nhà Nước (VB2)

Hệ đào tạo: Từ xa;

Thời gian đào tạo:

Văn bằng 1: 4 năm

Văn bằng 2: 2,5 năm

Liên thông từ Trung cấp: 2,5 năm

Liên thông từ Cao đẳng: 2 năm

 

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh

7. Trường liên kết: Đại học Tài Nguyên Môi Trường

- Lớp đại học các ngành:

+ Quản lý đất đai (VB2, Liên thông từ TC, CĐ)

+ Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ (VB2, Liên thông từ TC, CĐ)

+ Công nghệ kỹ thuật môi trường (VB2, Liên thông từ TC, CĐ)

Hệ đào tạo: VLVH.

Thời gian đào tạo:

Văn bằng 2: 2,5 năm

Liên thông từ TC lên ĐH: 2,5 năm

Liên thông từ CĐ lên ĐH: 1,5 năm

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh

8Trường liên kết: Đại học Luật TP.HCM :

- Lớp đại học các ngành:

Luật VB1: Xem chi tiết thông báo tuyền sinh VB1  

Luật VB2: Xem chi tiết thông báo tuyền sinh VB2

9. Các lớp chuyên đề:

+ Kế toán trưởng, Kế toán viên, Kế toán viên chính, Báo cáo thuế (Trường ĐH Mở TP.HCM) 

+ Quản lý Nhà nước các ngạch: Chuyên viên và tương đương, Chuyên viên chính và tương đương, Lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương (Học viện hành chính Quốc gia)

+ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (ĐH Đồng Tháp)

 

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý đào tạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh, số 7hẻm 18đường Nguyễn Văn RốpKhu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh.

Điện thoại0276.3842.374

Facebook page: facebook.com/ttgdtxtinhtayninh

Zalo page: zalo.me/371489836316894545

Website: www.ttgdtxtayninh.edu.vn

Các Tin Khác
 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm ( 02/11/2023 03:45:55) 
 Thông báo tuyển sinh lớp ĐH ngành Quản Lý Đất Đai -ĐH Tài Nguyên Môi Trường ( 02/11/2023 03:43:07) 
 Thông báo tuyển sinh Đại học VB1, Liên thông từ Cao đẳng, VB2 ngành Truyền thông Marketing ( 13/10/2023 04:39:06) 
 Thông báo tuyển sinh ngành Quản lý đất đai & ngành Ngôn ngữ Trung Quốc ( 03/10/2023 10:33:25) 
 V/v làm thủ tục nhập học lớp Đại học Liên thông Trắc địa bản đồ trường ĐH Tài nguyên & MT TP.HCM ( 29/09/2023 02:37:10) 
 Dự kiến khai giảng các lớp đại học và bổ sung hồ sơ  ( 21/09/2023 03:48:27) 
 Thông báo Tuyển sinh ngành Dược, Điều dưỡng, Du lịch, Thú Y, Phục hình răng, Phục hồi chức năng..... ( 12/09/2023 02:11:16) 
 Thông báo tuyển sinh Trường Đại học Luật Hà Nội - Văn bằng 1 & Văn bằng 2 ( 14/08/2023 03:52:41) 
 Thông báo tuyển sinh lớp ĐH ngành TÔN GIÁO HỌC ( 14/08/2023 03:46:37) 
 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Kế Toán Trưởng Doanh nghiệp-Hành chính sự nghiệp ( 09/08/2023 02:55:14) 
 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV mầm non, TH,THCS,THPT ( 13/07/2023 03:10:55) 
 Thông báo khai giảng lớp Đại học Kế toán (liên thông từ CĐ,ĐH VB2) trường ĐH TC Marketing TP.HCM ( 09/06/2023 10:32:44) 
 Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng thường xuyên Cán bộ QL và GV Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT ( 31/05/2023 03:06:05) 
 V/v làm thủ tục nhập học lớp Đại học Kế toán (liên thông từ CĐ,ĐH VB2) trường ĐH TC Marketing TP.HCM ( 27/04/2023 03:54:02) 
 Thông báo chiêu sinh khóa huấn luyện làm chủ CHATGTP từ A->Z ( 24/04/2023 09:01:25) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
 Thăm dò nhu cầu học tập
 Góp ý
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : +GMAIL: ttgdtxtn2023@gmail.com
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi