CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Thứ Sáu - 04/08/2017
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017
  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017

TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

·         Thường xuyên chỉ đạo việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

·         Tích cực phấn đấu học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành và cấp trên đề ra. Tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử của CBCC, quy định về đạo đức nhà giáo.

·         Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

·         Tuyên truyền phổ biến pháp luật: Luật Phí và lệ phí; Bộ luật Tố tụng hình sự; Quyết định ban hành quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình; Luật giáo dục đại học.

CHIÊU SINH, TUYỂN SINH

·         Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ ngắn hạn khóa 102; tin học ngắn hạn khóa 98, Lớp luyện thi chứng chỉ FCE, IELTS, TOEFL;

·         Các lớp chuyên đề: : kế toán, quản lý trường mầm non, aerobic cho GV và SV mầm non, mỹ thuật dành cho GV và SV mầm non, Mapinfo & Microstation, KTV CNTT, Autocad;

·         Các lớp ĐH liên thông SP tiếng Anh, kế toán, SP mầm non, CNTT;

·         Các lớp ĐH hệ VLVH ngành ngôn ngữ Anh vb2, kế toán, tài chính ngân hàng vb2, luật kinh tế vb2, luật vb1, luật vb2, thú y, quản lý nhà nước vb2, XDDD vb2, quản lý dự án vb2;

·         Các lớp ĐH hệ ĐTTX ngành KTKT;

CÔNG TÁC KHÁC

·         Quản lý các lớp thực hiện đúng kế hoạch học và thi trong tháng 08/2017 (16 lớp học, 17 lượt thi).

·         Tiếp tục phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh đợt 1 năm 2017.

·         Lớp ĐH liên thông Kế toán 2014 ôn thi tốt nghiệp ngày 05, 06/8/2017; thi tốt nghiệp ngày 19, 20/8/2017

·         Tiếp tục thu hồ sơ kỳ thi chứng chỉ Cambridge tiếng Anh khóa ngày 07/10/2017.

·         Hỗ trợ chấm thi viên chức ngành y tế năm 2017 môn tiếng Anh, Tin học.

·         CBNV đơn vị tham gia học chính trị hè năm 2017 từ ngày 01 đến ngày 02/08/2017.

·         Chuẩn bị lập kế hoạch năm học và nội dung văn kiện Hội nghị CBCCVC năm học 2017-2018.

LỊCH HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT

 

Các Tin Khác
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2017 ( 01/07/2017 10:09:23) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2017 ( 10/06/2017 10:00:51) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2017 ( 04/05/2017 04:41:58) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017 ( 26/03/2017 04:29:58) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017 ( 08/03/2017 09:28:57) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2017 ( 08/02/2017 10:20:01) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017 ( 04/01/2017 08:47:18) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016  ( 29/11/2016 03:14:03) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016 ( 02/11/2016 03:34:20) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016 ( 28/09/2016 07:59:44) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2016  ( 27/08/2016 09:40:02) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2016 ( 29/06/2016 09:02:38) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2016 ( 30/05/2016 04:10:00) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2016 ( 07/05/2016 04:19:45) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2016 ( 04/04/2016 11:40:13) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi