FB page : Facebook.com/ttgdtxtinhtayninh               
    CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     VỪA LÀM VỪA HỌC
Thứ Hai - 29/03/2021
Kế hoạch học tháng 04/2021
  

KẾ HOẠCH HỌC THÁNG 04/2021

 

STT

LỚP

SĨ SỐ

MÔN HỌC

TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY

1

Luật HN-VB1K5

22

Luật hình sự 1,2, Luật tố tụng hình sự

26/3-4/4, 9/4-18/4, 23/4-9/5

2

LHN VB1K6+VB2K5

86

Lịch sữ văn minh thế giới

1/4-4/4

3

Luật HN-VB1K3

43

Tội phạm học, Luật môi trường, Luật an sinh XH,

1/4-4/4, 8/4-11/4, 15/4-18/4

4

Luật HN-VB1K4

71

Xã hội học PL, Luật tố tụng HC, Luật thi hành án DS

2/4-11/4, 15/4-18/4, 22/4-25/4

5

Luật HN-VB2K4

26

Luật đất đai, Luật tài chính

2/4-11/4, 16/4-25/4

6

XDCD9+19-VB2

40

Xây dựng đường ô tô, Thi công cầu

3/4-25/4

7

LTĐ19

60

 

3/4-25/4

8

QTKD 21

49

Marketing CB, Kinh tế vi mô

3,4,17,18/4

9

NN Anh-Vb2

44

Cú pháp, Nghe nói 5

3/4-18/4

10

NH 45,46

62

Tín dụng ngân hàng, Kế toán công

3/4-18/4

11

ĐH QLĐĐ20B2-L3

26

Cơ sở viễn thám, Khí tượng thủy văn, Thực hành ứng dụng viễn thám

3/4-25/4

12

ĐHGDMN19- L3

34

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ MN

3/4-11/4

13

QLNN

 

 

3/4-25/4

14

BDLĐ Phòng

 

 

3/4-17/4

15

ĐH Kế toán-VB1

49

Nguyên lý kế toán

10/4-18/4

16

ĐH Luật K12

33

PL kinh doanh BĐS, Giao dịch BĐS

10/4-25/4

17

QTKD 19

52

Marketing quốc tế

17,18/4

18

ĐHGDTH20-L2

136

Hoạt động trải nghiệm ở Tiểu học

17/4-24/4

 

Các Tin Khác
 Kế hoạch thi tháng 05/2021 ( 26/04/2021 10:37:52) 
 Kế hoạch học tháng 05/2021 ( 26/04/2021 10:37:21) 
 Kế hoạch thi tháng 04/2021 ( 29/03/2021 02:06:11) 
 Kế hoạch học tháng 04/2021 ( 29/03/2021 02:05:46) 
 Kế hoạch thi tháng 03/2021 ( 26/02/2021 03:56:09) 
 Kế hoạch học tháng 03/2021 ( 26/02/2021 03:55:12) 
 Kế hoạch thi tháng 1/2021 ( 28/12/2020 03:29:20) 
 Kế hoạch học tháng 1/2021 ( 28/12/2020 03:28:33) 
 Kế hoạch thi tháng 12/2020 ( 09/12/2020 03:27:48) 
 Kế hoạch học tháng 12/2020 ( 09/12/2020 03:27:02) 
 Kế hoạch thi tháng 11/2020 ( 02/11/2020 03:27:12) 
 Kế hoạch học tháng 11/2020 ( 02/11/2020 03:24:42) 
 Kế hoạch thi tháng 10/2020 ( 02/10/2020 03:23:48) 
 Kế hoạch học tháng 10/2020 ( 02/10/2020 03:22:51) 
 Kế hoạch thi tháng 09/2020 ( 26/08/2020 07:43:46) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi