CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     VỪA LÀM VỪA HỌC
Thứ Năm - 29/08/2019
Kế hoạch học tháng 09/2019
  

KẾ HOẠCH HỌC THÁNG 9/2019

STT

LỚP

SĨ SỐ

MÔN HỌC

TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY

1

LHN Vb1k4+Vb2k3

128

Luật dân sự 2, Luật thương mại 1

6-15/9, 20-29/9

2

ĐH LTĐ

50

 

7/9-29/9

3

TCKT

18

 

7/9-29/9

4

NH 45+46

62

Tâm lý học, NL thống kê

7/9-29/8

5

QTKD 19

36

Pháp luật đại cương

7,8/9

6

QTKD 17

74

Thương mại điện tử, QTKD quốc tế

7,8,28,29/9

7

ĐHL K12

33

Đường lối CMĐCSVN, Luật NH

7/9-22/9, 28/9-6/10

8

ĐHL K11B

56

PL kinh doanh bất động sản

9/9-14/9

9

ĐHL HN VB2K2

39

Tâm lý học tư pháp,  PL quyền con người

12-16/9, 18/9-22/9

10

ĐHLT Âm Nhạc

 

 

14/9-

11

ĐHLT MN17

54

 

14/9-29/9

12

NH 44

28

Tin học ứng dụng

14/9-29/8

13

ĐHL HN VB1K2

40

Luật dân sự, Xây dựng VBPL

16-26/9, 28/9-8/10

14

ĐHL HN VB1K3

43

Tâm lý học tư pháp, Luật HNGĐ

19-22/9, 27/9-6/10

15

CĐ-VB2

 

Tiếng Anh kỹ thuật công trình

21/9-29/9

16

XDCĐ + XDDD 16

33

Kết cấu thép 1

21/9-29/9

17

QLDA-VB2

15

Quản lý rủi ro DAXD, Quản lý đấu thầu và hợp đồng trong XD

21/9-29/9

18

ĐCN

26

Kỹ thuật chiếu sáng, điều khiển & bảo vệ hệ thống điện

21/9-29/9

19

QTKD 16

47

Quản trị chuổi cung ứng

21,22/9

 

Các Tin Khác
 Kế hoạch thi tháng 1/2020 ( 24/12/2019 03:15:50) 
 Kế hoạch học tháng 01/2020 ( 24/12/2019 03:15:22) 
 Kế hoạch thi tháng 12/2019 ( 28/11/2019 03:26:07) 
 Kế hoạch học tháng 12/2019 ( 28/11/2019 03:25:36) 
 Kế hoạch thi tháng 11/2019 ( 28/10/2019 02:52:46) 
 Kế hoạch học tháng 11/2019 ( 28/10/2019 02:51:50) 
 Kế hoạch thi tháng 9/2019 ( 29/08/2019 08:53:17) 
 Kế hoạch học tháng 09/2019 ( 29/08/2019 08:52:24) 
 Kế hoạch thi tháng 08/2019 ( 01/08/2019 09:46:13) 
 Kế hoạch học tháng 08/2019 ( 01/08/2019 09:44:56) 
 Kế hoạch thi tháng 07/2019 ( 24/06/2019 03:48:57) 
 Kế hoạch học tháng 07/2019 ( 24/06/2019 03:48:25) 
 Kế hoạch thi tháng 6/2019 ( 29/05/2019 09:31:06) 
 Kế hoạch học tháng 06/2019 ( 29/05/2019 09:30:21) 
 Kế hoạch thi tháng 05/2019 ( 24/04/2019 03:01:15) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi