FB page : Facebook.com/ttgdtxtinhtayninh               
    CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     VỪA LÀM VỪA HỌC
Thứ Sáu - 02/10/2020
Kế hoạch học tháng 10/2020
  

KẾ HOẠCH HỌC THÁNG 10/2020

 

STT

LỚP

SĨ SỐ

MÔN HỌC

TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY

1

KT Viên

59

 

01/10-31/10

2

LHN VB1K3

43

Công pháp QT, Tư pháp QT, Khoa học điều tra HS, Luật BĐ giới

1/10-4/10, 8/10-18/10, 22/10-25/10, 29/10-01/11

3

LHN VB1K4

71

Luật so sánh, PL cộng đồng Asean, Lịch sữ NN và PL

1/10-4/10, 9/10-18/10, 22/10-25/10

4

LHN VB2K3

47

Tư pháp QT, Luật thương mại QT, PL về quyền con người

1/10-11/10, 16/10-25/10, 29/10-01/11

5

NH 46

19

Những NLCB 2

3,4/10

6

LT Điện

58

 

3/10-01/11

7

XDDD 16

10

Tổ chức thi công, Quản lý DAXD, Phần mềm QLXD

3/10-01/11

8

XDDD19-Vb2

9

Tổ chức thi công, Quản lý DAXD, Phần mềm QLXD

3/10-01/11

9

XDCĐ16

20

Đường TP&QHGT, Thiết kế cầu BTCT, thiết kế cầu thép

3,4/10 & 17/10-01/11

10

XDCĐ 19-Vb2

20

Kỹ thuật nền móng, Thiết kế cầu BTCT, thiết kế cầu thép

3/10-01/11

11

ĐHL K12

33

Tội phạm học, Luật thương mại QT

3/10-11/100,17/10-7/11

12

QLNN

 

 

10/10-01/11

13

LHN VB1K5+VB2K4

48

Luật hôn nhân GĐ, Luật thương mại 2

16/10-25/10, 30/10-08/11

14

NH 45,46

62

Thị trường tài chính

18/10-01/11

 

Các Tin Khác
 Kế hoạch thi tháng 05/2021 ( 26/04/2021 10:37:52) 
 Kế hoạch học tháng 05/2021 ( 26/04/2021 10:37:21) 
 Kế hoạch thi tháng 04/2021 ( 29/03/2021 02:06:11) 
 Kế hoạch học tháng 04/2021 ( 29/03/2021 02:05:46) 
 Kế hoạch thi tháng 03/2021 ( 26/02/2021 03:56:09) 
 Kế hoạch học tháng 03/2021 ( 26/02/2021 03:55:12) 
 Kế hoạch thi tháng 1/2021 ( 28/12/2020 03:29:20) 
 Kế hoạch học tháng 1/2021 ( 28/12/2020 03:28:33) 
 Kế hoạch thi tháng 12/2020 ( 09/12/2020 03:27:48) 
 Kế hoạch học tháng 12/2020 ( 09/12/2020 03:27:02) 
 Kế hoạch thi tháng 11/2020 ( 02/11/2020 03:27:12) 
 Kế hoạch học tháng 11/2020 ( 02/11/2020 03:24:42) 
 Kế hoạch thi tháng 10/2020 ( 02/10/2020 03:23:48) 
 Kế hoạch học tháng 10/2020 ( 02/10/2020 03:22:51) 
 Kế hoạch thi tháng 09/2020 ( 26/08/2020 07:43:46) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi