FB page : Facebook.com/ttgdtxtinhtayninh               
    CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     VỪA LÀM VỪA HỌC
Thứ Hai - 29/03/2021
Kế hoạch thi tháng 04/2021
  

KẾ HOẠCH THI THÁNG 04/2021

 

TT

NGÀY THI

BUỔI

LỚP

MÔN THI

SỐ SV

LẦN THI

1

03/04/2021

T

ĐHL K12

Tư pháp quốc tế

 

2

2

10/04/2021

T

ĐHL K12

Lịch sữ NN & PL thế giới

33

1

3

17/04/2021

C-ca1

Luật TX K11

Lịch sữ NN & PL thế giới + Triết học Mác Lênin

38

1

4

17/04/2021

C-ca2

Luật TX K11

Lịch sữ các học thuyết chính trị + Văn hóa VN

38

1

5

18/04/2021

S-Ca1

Luật TX K11

Văn bản pháp luật

59

1

6

18/04/2021

S-Ca2

Luật TX K11

Lich sữ văn minh thế giới

39

1

7

18/04/2021

C-Ca1

Luật TX K11

Xã hội học pháp luật + Tư tưởng HCM

38

1

8

24/04/2021

C-Ca1

Luật TX K11

Luật dân sự 1

60

1

9

24/04/2021

C-Ca2

Luật TX K11

Luật dân sự 2

60

1

10

25/04/2021

S-Ca1

Luật TX K11

Luật hiến pháp 1

60

1

11

25/04/2021

S-Ca2

Luật TX K11

Luật hiến pháp 2

60

1

12

24/04/2021

T

ĐHL K12

PL kinh doanh BĐS

33

1

13

25/04/2021

C-ca1

NH 45,46

Kinh tế vi mô

62

1

14

25/04/2021

C-ca2

NH 45,46

Tín dụng ngân hảng

62

1

 

Các Tin Khác
 Kế hoạch thi tháng 05/2021 ( 26/04/2021 10:37:52) 
 Kế hoạch học tháng 05/2021 ( 26/04/2021 10:37:21) 
 Kế hoạch thi tháng 04/2021 ( 29/03/2021 02:06:11) 
 Kế hoạch học tháng 04/2021 ( 29/03/2021 02:05:46) 
 Kế hoạch thi tháng 03/2021 ( 26/02/2021 03:56:09) 
 Kế hoạch học tháng 03/2021 ( 26/02/2021 03:55:12) 
 Kế hoạch thi tháng 1/2021 ( 28/12/2020 03:29:20) 
 Kế hoạch học tháng 1/2021 ( 28/12/2020 03:28:33) 
 Kế hoạch thi tháng 12/2020 ( 09/12/2020 03:27:48) 
 Kế hoạch học tháng 12/2020 ( 09/12/2020 03:27:02) 
 Kế hoạch thi tháng 11/2020 ( 02/11/2020 03:27:12) 
 Kế hoạch học tháng 11/2020 ( 02/11/2020 03:24:42) 
 Kế hoạch thi tháng 10/2020 ( 02/10/2020 03:23:48) 
 Kế hoạch học tháng 10/2020 ( 02/10/2020 03:22:51) 
 Kế hoạch thi tháng 09/2020 ( 26/08/2020 07:43:46) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi