CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     VỪA LÀM VỪA HỌC
Thứ Hai - 30/10/2017
Kế hoạch thi tháng 11/2017
  

KẾ HOẠCH THI THÁNG 11/2017

TT

NGÀY THI

BUỔI

LỚP

MÔN THI

SỐ SV

LẦN THI

1

04/11/2017

Tối

ĐH luật K11A

 TP quốc tế

56

1

2

07/11/2017

S

ĐH luật K10

Luật tố tụng HC

103

1

3

11/11/2017

C-ca1

ĐH luật TX K7

Luật biển

87

1

4

11/11/2017

C-ca1

ĐH luật TX K9

Luật tố tụng HS

62

1

5

11/11/2017

C-ca1

ĐHLTX 10-vb1

Luật so sánh

45

1

6

11/11/2017

C-ca1

ĐHLTX 10-vb2

Luật tố tụng HS

26

1

7

11/11/2017

C-ca2

ĐH luật TX K7

Luật kinh tế quốc tế

87

1

8

11/11/2017

C-ca2

ĐH luật TX K9

Luật HNGĐ

62

1

9

11/11/2017

C-ca2

ĐHLTX 10-vb1

PL sở hữu trí tuệ

45

1

10

11/11/2017

C-ca2

ĐHLTX 10-vb2

PL sở hữu trí tuệ

26

1

11

11/11/2017

S-ca1

ĐH luật TX K7

Luật tài chính

87

1

12

11/11/2017

S-ca1

ĐH luật TX K9

Luật môi trường

62

1

13

11/11/2017

S-ca1

ĐHLTX 10-vb1

HP tư sản

45

1

14

11/11/2017

S-ca1

ĐHLTX 10-vb2

Luật MT

26

1

15

11/11/2017

S-ca2

ĐHLTX 10-vb1

Văn bản PL

45

1

16

11/11/2017

S-ca1

CĐKT LT

Kiểm toán 1

48

1

17

11/11/2017

S-ca1

QTKD 14

QT dịch vụ

90

1

18

11/11/2017

S-ca1

KTTX 14

Tài chính HCSN

57

1

19

11/11/2017

S-ca1

QTKD 16

Đường lối CM ĐCSVN

47

1

20

11/11/2017

S-ca1

KTTX 16

Đường lối CM ĐCSVN

20

1

21

11/11/2017

S-ca2

CĐKT LT

Kế toán và báo cáo thuế

48

1

22

11/11/2017

S-ca2

QTKD 14

Nghiệp vụ ngoại thương

90

1

23

11/11/2017

S-ca2

KTTX 14

KT quản trị

57

1

24

11/11/2017

S-ca2

QTKD 16

Thống kê ứng dụng

47

1

25

11/11/2017

S-ca2

KTTX 16

Thống kê ứng dụng

20

1

26

11/11/2017

C-ca1

KTTX 14

Phân tích báo cáo TC

57

1

27

11/11/2017

Tối

ĐH luật K11A

Luật TT hình sự

 

2

28

11/11/2017

Tối

ĐH luật K12

Luật HP 1

50

1

29

12/11/2017

S-ca1

QTKD 14

Dự báo trong KD

90

1

30

12/11/2017

S-ca1

QTKD 16

KT vĩ mô

47

1

31

12/11/2017

S-ca1

KTTX 16

KT vĩ mô

20

1

32

12/11/2017

S-ca2

QTKD 14

Hành vi khách hàng

90

1

33

12/11/2017

S-ca2

QTKD 16

Quản trị marketing

47

1

34

12/11/2017

S-ca2

KTTX 16

Thị trường chứng khoán

20

1

35

13/11/2017

C

ĐH luật K9

Luật so sánh

 

2

36

13/11/2017

S

ĐH luật K10

Giải quyết tranh chấp QT

 

2

37

14/11/2017

S

ĐH luật K9

Luật môi trường

78

1

38

14/11/2017

S

ĐH luật K10

Luật thuế

103

1

39

15/11/2017

S

ĐH luật K9

PL giải quyết HĐ TMQT

78

1

40

17/11/2017

C

ĐH luật K11B

Quản trị nhân sự

 

2

41

18/11/2017

S-ca1

QTKD 17

CN Mác Lenin 1

61

1

42

18/11/2017

S-ca2

QTKD 17

Kỹ năng học tập

61

1

43

18/11/2017

S

ĐH luật K11B

Phần các TP

60

1

44

18/11/2017

S

ĐH luật K11B

XH học pháp luật

 

2

45

18/11/2017

Tối

ĐH luật K11A

 Tội phạm học

 

2

46

18/11/2017

Tối

ĐH luật K12

Lý luận về Nhà nước

 

2

47

19/11/2017

S-ca1

QTKD 17

Marketing CB

61

1

48

19/11/2017

S-ca2

QTKD 17

Giao tiếp trong KD

61

1

49

19/11/2017

S

ĐH luật K11B

Kỹ năng nghiên cứu lluan

60

1

50

19/11/2017

C

ĐH luật K11B

Logic học

 

2

51

19/11/2017

S-ca1

ĐHLT MN 15

PP Giáo dục thể chất

73

1

52

19/11/2017

S-ca1

ĐHLT MN 16

PP cho trẻ làm quen MTXQ

48

1

53

19/11/2017

S-ca2

ĐHLT MN 15

Toán CS

73

1

54

19/11/2017

S-ca2

ĐHLT MN 16

Vệ sinh-bệnh học

48

1

55

19/11/2017

C-ca1

ĐHLT MN 15

PP toán

73

1

56

19/11/2017

C-ca1

ĐHLT MN 16

Mĩ học-nghệ thuật học

48

1

57

25/11/2017

S

ĐHL HN-vb2

PL cộng đồng asean

108

1

58

25/11/2017

C-ca 1

ĐHNH 43

Luật KD

 

2

59

25/11/2017

Tối

ĐH luật K11A

Luật sở hữu trí tuệ

56

1

60

25/11/2017

Tối

ĐH luật K12

Luật HC 1

50

1

61

26/11/2017

S-ca 1

ĐHNH 43

LT tài chính tiền tệ

 

1

62

26/11/2017

C-ca 1

ĐHNH 43

Tin học ứng dụng

 

1

63

27/11/2017

C

ĐH luật K10

Thi hành án HS

 

2

64

28/11/2017

S

ĐH luật K9

Luật thương mại QT

78

1

65

28/11/2017

S

ĐH luật K10

Luật ngân hàng

103

1

66

30/11/2017

S

ĐHL HN-vb2

Luật sở hữu trí tuệ

108

1

67

11,18,19/11

 

Trả nợ ĐHM

30 môn

 

 

 

Các Tin Khác
 Kế hoạch thi tháng 03/2019 ( 26/02/2019 01:27:08) 
 Kế hoạch học tháng 03/2019 ( 26/02/2019 01:26:02) 
 Kế hoạch học tháng 02/2019 ( 24/01/2019 09:29:44) 
 Kế hoạch thi tháng 02/2019 ( 24/01/2019 09:29:34) 
 Kế hoạch thi tháng 01/2019 ( 27/12/2018 03:42:06) 
 Kế hoạch học tháng 01/2019 ( 27/12/2018 03:41:39) 
 Kế hoạch thi tháng 12/2018 ( 19/12/2018 10:39:33) 
 Kế hoạch học tháng 12/2018 ( 19/12/2018 10:38:30) 
 Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Kế Toán trưởng doanh nghiệp - hành chính sự nghiệp ( 15/11/2018 03:40:39) 
 Trung tâm GDTX Tây Ninh Thông Báo khai giảng các lớp ( 15/11/2018 03:38:25) 
 Kế hoạch học tháng 11/2018 ( 30/10/2018 10:21:59) 
 Kế hoạch thi tháng 11/2018 ( 30/10/2018 10:21:41) 
 Kế hoạch thi tháng 10/2018 ( 26/09/2018 10:38:06) 
 Kế hoạch học tháng 10/2018 ( 26/09/2018 10:37:01) 
 Kế hoạch thi tháng 09/2018 ( 27/08/2018 10:11:14) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi