FB page : Facebook.com/ttgdtxtinhtayninh               
    CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     VỪA LÀM VỪA HỌC
Chủ Nhật - 30/10/2022
Kế hoạch thi tháng 11/2022
  

KẾ HOẠCH THI THÁNG 11/2022

 

TT

NGÀY THI

BUỔI

LỚP

MÔN THI

SỐ SV

LẦN

THI

SỐ PHÒNG

GHI CHÚ

1

18/11/2022

 

LHN VB1K6

Anh văn HP1

30

1

1

 

2

13/11/2022

 

VB1K5,6,7+Vb2K5

Luật môi trường

120

1

1

 

3

13/11/2022

 

LHN VB1K6+VB1K7

Anh văn HP2

45

1

1

 

4

13/11/2022

 

LHN VB2K5

Luật ngân hàng

20

1

1

 

5

12/11/2022

Ca 1

QTKD 2019

QT chuỗi cung ứng

35

1

1

 

6

12/11/2022

Ca 2

QTKD 2019

QT chầt lượng

35

1

1

 

7

12/11/2022

Ca 3

QTKD 2021

QT marketing

35

1

1

 

8

13/11/2022

Ca 1

QTKD 2021

QT thương hiệu

35

1

1

 

9

12/11/2022

Ca 2

QTKD 2021

Thương mại điện tử

35

1

1

 

10

13/11/2022

Ca 2

QTKD 2021

QT kinh doanh quốc tế

35

1

1

 

11

12/11/2022

Ca 1

QTKD 2021

LS Đảng CS VN

35

1

1

 

12

12/11/2022

Ca 1

QTKD 2022

Triết học Mác Lênin

47

1

1

 

13

12/11/2022

Ca 2

QTKD 2022

Kinh tế vi mô 1

47

1

1

 

14

13/11/2022

Ca 2

QTKD 2022

Marketing căn bản

47

1

1

 

15

13/11/2022

Ca 1

QTKD 2022

QT nhân lực

47

1

1

 

16

26/11/2022

Ca 2

KTVB1+LTKT

Thống kê ứng dụng

65

1

2

 

17

26/11/2022

Ca 1

KTVB1+LTKT

Kinh tế chính trị Mác Lênin

65

1

2

 

18

27/11/2022

Ca 1

KTVB1+LTKT

Kế toán và báo cáo thuế

65

1

2

 

19

27/11/2022

Ca 2

KTVB1+LTKT

Kiểm toán 1

65

1

2

 

 

Các Tin Khác
 Kế hoạch thi tháng 11/2022 ( 30/10/2022 09:38:10) 
 Kế hoạch học tháng 11/2022 ( 30/10/2022 09:37:27) 
 Kế hoạch thi tháng 10/2022 ( 11/10/2022 09:36:34) 
 Kế hoạch học tháng 10/2022 ( 11/10/2022 09:34:48) 
 Kế hoạch thi tháng 09/2022 ( 26/08/2022 09:33:04) 
 Kế hoạch học tháng 09/2022 ( 26/08/2022 09:32:21) 
 Kế hoạch học tháng 08/2022 ( 29/07/2022 08:25:31) 
 Kế hoạch thi tháng 07/2022 ( 25/06/2022 03:16:29) 
 Kế hoạch học tháng 07/2022 ( 25/06/2022 03:15:06) 
 Kế hoạch thi tháng 05/2022 ( 23/04/2022 10:02:22) 
 Kế hoạch học tháng 05/2022 ( 23/04/2022 10:01:28) 
 Kế hoạch học tháng 04/2022 ( 25/03/2022 03:52:42) 
 Kế hoạch thi tháng 01/2022 ( 24/12/2021 03:54:12) 
 Kế hoạch học tháng 01/2022 ( 24/12/2021 03:53:12) 
 Kế hoạch học tháng 11/2021 ( 25/10/2021 10:16:00) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi