CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Thứ Ba - 13/03/2018
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2018
  

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2018

TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

·         Thường xuyên chỉ đạo việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

·         Tích cực phấn đấu học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành và cấp trên đề ra. Tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử của CBCC, quy định về đạo đức nhà giáo.

·         Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

·         Tuyên truyền phổ biến pháp luật: Giới thiệu Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/06/2017 và Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 ngày 20/06/2017; Tuyên truyền Thông tư ban hành quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/04/2017.

CHIÊU SINH, TUYỂN SINH

·         Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ ngắn hạn khóa 105; tin học ngắn hạn khóa 101, Lớp luyện thi chứng chỉ FCE, IELTS, TOEFL; Tiếng Anh giao tiếp người nước ngoài dạy.

·         Các lớp bồi dưỡng chuyên đề: kế toán; quản lý trường mầm non; aerobic cho GV và SV mầm non; mỹ thuật dành cho GV và SV mầm non; quản trị bệnh viện; quản trị tiếp tân; quản trị sự kiện, nghiệp vụ lễ tân; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; Nghiệp vụ bảo mẫu, NV cấp dưỡng, NV quản lý MN, NV hành chính văn thư, NV thư viện trường học, NV thiết bị trường học.

·         Các lớp ĐH hệ ĐTTX học trực tuyến;

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

·         Quản lý các lớp thực hiện đúng kế hoạch học và thi trong tháng 03/2018 (14 lớp học, 46 lượt thi).

·         Thông báo tuyển sinh các lớp liên kết đào tạo năm 2018 theo nội dung thông báo từ các trường liên kết.

·         Dự kiến khai giảng lớp đại học Quản lý dự án vb2, lớp đại học Luật vb1, vb2 và lớp đại học Ngôn ngữ Anh vb2

·         Tiếp tục thu hồ sơ thi chứng chỉ ƯDCNTTCB, NC khóa ngày 25/4/2018.

·         Chuẩn bị và tổ chức lễ phát chứng chỉ tiếng Anh chương trình Cambridge vào ngày 18/3/2018 cho các kỳ thi ngày 07/10/2017 và 09/12/2017.

·         Thông báo thu hồ sơ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh chương trình Cambridge khóa ngày 07/6/2018 cho cấp A2, B1 (KET, PET), và khóa ngày 09/6/2018 cho các cấp (YLE, KET, PET for school).

·         Khai giảng lớp tiếng Anh giao tiếp với BCHQS Tỉnh có học với giáo viên người nước ngoài.

·         Hội đồng sáng kiến đơn vị chấm các sáng kiến do CBNV đơn vị viết và nộp về Hội đồng sáng kiến cấp trên

 ==> Lịch chi tiết

 

 

 

Các Tin Khác
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2018 ( 13/01/2018 09:11:45) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017 ( 30/11/2017 04:51:28) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 ( 02/11/2017 09:22:21) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 ( 28/09/2017 08:24:24) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2017 ( 06/09/2017 09:27:58) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017 ( 04/08/2017 11:00:44) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2017 ( 01/07/2017 10:09:23) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2017 ( 10/06/2017 10:00:51) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2017 ( 04/05/2017 04:41:58) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017 ( 26/03/2017 04:29:58) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017 ( 08/03/2017 09:28:57) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2017 ( 08/02/2017 10:20:01) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017 ( 04/01/2017 08:47:18) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016  ( 29/11/2016 03:14:03) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016 ( 02/11/2016 03:34:20) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi