CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Thứ Năm - 07/06/2018
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2018
  
KEÁ HOAÏCH COÂNG TAÙC THAÙNG 05/ 2007:

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2018

TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

·         Thường xuyên chỉ đạo việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

·         Tích cực phấn đấu học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành và cấp trên đề ra. Tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử của CBCC, quy định về đạo đức nhà giáo.

·         Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

·         Tuyên truyền phổ biến GDPL: Tuyên truyền Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13, số 12/2017/QH14 ngày 20/06/2017 (tếp theo).

CHIÊU SINH, TUYỂN SINH

·         Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ ngắn hạn khóa 106; tin học ngắn hạn khóa 101, Lớp luyện thi chứng chỉ FCE, IELTS, TOEFL; Tiếng Anh giao tiếp người nước ngoài dạy.

·         Các lớp bồi dưỡng chuyên đề: Kế toán; Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; Nghiệp vụ bảo mẫu; NV cấp dưỡng, NV quản lý MN; NV hành chính văn thư; NV thư viện trường học; NV thiết bị trường học; Quản trị văn phòng & văn thư lưu trữ;

·         Các lớp đại học VLVH ngành ngân hàng vb1 - vb2, quản lý đất đai và bảo vệ thực vật, Luật vb1 - vb2, CNTT vb2, ĐHLT Kế toán; ĐHLT hệ thống điện; Xây dựng cầu đường vb2, ngôn ngữ Khmer vb2, liên thông Sư phạm mầm non; các lớp đại học ĐTTX trực tuyến; Trung cấp hệ chính quy: Sư phạm mầm non vb1 - vb2, Kế toán;

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

·         Quản lý các lớp thực hiện đúng kế hoạch học và thi trong tháng 06/2018 (12 lớp học, 20 lượt thi).

·         Thông báo tuyển sinh các lớp liên kết đào tạo năm 2018 theo nội dung thông báo từ các trường liên kết.

·         Phát quà cho học viên các lớp tiếng Anh trẻ em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6.

·         Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh chương trình Cambridge khóa ngày 07/6/2018 cho cấp A2, B1 (KET, PET), và khóa ngày 09/6/2018 cho các cấp (YLE, KET, PET for school)

·         Kết hợp Trung tâm ĐTTX – Đại học Huế tổ chức thi tốt nghiệp lớp ĐH Luật K7 hệ ĐTTX vào ngày 09, 10/6/2018

·         Hoàn thành hồ sơ thi đua năm học 2017-2018 đúng quy định

·         Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh chương trình Cambridge cho Trung tâm GDTX An Giang vào ngày 23/6/2018

·         Đón đoàn công tác của Ban liên lạc Câu lạc bộ Giám đốc các Trung tâm GDTX tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến làm việc tại Trung tâm ngày 29/6/2018

 

Các Tin Khác
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2018 ( 09/05/2018 07:43:02) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2018 ( 06/04/2018 03:21:53) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2018 ( 13/03/2018 03:27:56) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2018 ( 13/01/2018 09:11:45) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017 ( 30/11/2017 04:51:28) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 ( 02/11/2017 09:22:21) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 ( 28/09/2017 08:24:24) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2017 ( 06/09/2017 09:27:58) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017 ( 04/08/2017 11:00:44) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2017 ( 01/07/2017 10:09:23) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2017 ( 10/06/2017 10:00:51) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2017 ( 04/05/2017 04:41:58) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017 ( 26/03/2017 04:29:58) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017 ( 08/03/2017 09:28:57) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2017 ( 08/02/2017 10:20:01) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi