CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Thứ Ba - 07/08/2018
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2018
  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2018

TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

·         Thường xuyên chỉ đạo việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

·         Tích cực phấn đấu học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành và cấp trên đề ra. Tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử của CBCC, quy định về đạo đức nhà giáo.

·         Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

·         Tuyên truyền phổ biến GDPL: Tuyên truyền Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ngày 20/06/2017.

CHIÊU SINH, TUYỂN SINH

·         Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ ngắn hạn khóa 106; tin học ngắn hạn khóa 102, Lớp luyện thi chứng chỉ FCE, IELTS, TOEFL; Tiếng Anh giao tiếp người nước ngoài dạy.

·         Các lớp bồi dưỡng chuyên đề: Kế toán; Quản lý nhà nước; Nghiệp vụ bảo mẫu; NV cấp dưỡng, NV quản lý MN; NV hành chính văn thư; NV thư viện trường học; NV thiết bị trường học; Quản trị văn phòng & văn thư lưu trữ;

·         Các lớp đại học VLVH: ngành ngân hàng vb1 - vb2, quản lý đất đai và bảo vệ thực vật, Luật vb1 - vb2, CNTT vb2, ngôn ngữ Khmer vb2, Xây dựng cầu đường vb2; ĐHLT: Sư phạm mầm non; các lớp đại học ĐTTX: Quản trị kinh doanh, trực tuyến; Trung cấp hệ chính quy: Sư phạm mầm non vb1 - vb2, Kế toán;

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

·         Quản lý các lớp thực hiện đúng kế hoạch học và thi trong tháng 08/2018 (09 lớp học, 11 lượt thi).

·         Dự kiến khai giảng lớp ĐH liên thông ngành Hệ thống điện ngày 04/8/2018.

·         Tiếp tục thu hồ sơ kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT căn bản, nâng cao khóa ngày19/8/2018 và tổ chức thi nếu đủ số lượng.

·         Thông báo thu hồ sơ kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh chương trình Cambridge khóa ngày20/10/2018

·         CBNV đơn vị học bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên trong ngành giáo dục và đào tạo năm 2018 ngày 09, 10/8/2018.

 

Các Tin Khác
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2018 ( 20/07/2018 02:02:14) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2018 ( 07/06/2018 09:45:40) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2018 ( 09/05/2018 07:43:02) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2018 ( 06/04/2018 03:21:53) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2018 ( 13/03/2018 03:27:56) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2018 ( 13/01/2018 09:11:45) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017 ( 30/11/2017 04:51:28) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 ( 02/11/2017 09:22:21) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 ( 28/09/2017 08:24:24) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2017 ( 06/09/2017 09:27:58) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017 ( 04/08/2017 11:00:44) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2017 ( 01/07/2017 10:09:23) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2017 ( 10/06/2017 10:00:51) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2017 ( 04/05/2017 04:41:58) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017 ( 26/03/2017 04:29:58) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi