CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Thứ Sáu - 11/01/2019
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2019
  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2019

TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

·         Thường xuyên chỉ đạo việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

·         Tích cực phấn đấu học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành và cấp trên đề ra. Tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử, quy định về đạo đức nhà giáo và quy chế dân chủ ở cơ sở.

·         Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

·         Triển khai Nghị quyết (Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22.10.2018) Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

·         Tuyên truyền phổ biến GDPL: theo kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019.

CHIÊU SINH, TUYỂN SINH

·         Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ ngắn hạn khóa 108; tin học ngắn hạn khóa 104, Lớp luyện thi chứng chỉ FCE, IELTS, TOEFL; Tiếng Anh giao tiếp người nước ngoài dạy.

·         Các lớp bồi dưỡng chuyên đề: Kế toán trưởng, kế toán doanh nghiệp; Thuế; Quản lý nhà nước, Quản trị văn phòng & văn thư lưu trữ, nghiệp vụ bảo mẫu, cấp dưỡng, quản lý MN, hành chính văn thư, thư viện trường học, thiết bị trường học;

·         Các lớp đại học VLVH ngành ngân hàng vb1-vb2, bảo vệ thực vật, quản lý đất đai, xây dựng cầu đường vb2, ngôn ngữ Khmer vb2; ĐHLT: sư phạm mầm non; các lớp đại học ĐTTX: Quản trị kinh doanh, trực tuyến;

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

·         Quản lý các lớp thực hiện đúng kế hoạch học và thi trong tháng 01/2019 (13 lớp học, 15 lượt thi).

·         Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT CB, NC khóa ngày 20/01/2019 nếu đủ số lượng đăng ký.

·         Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019.

·         Nghỉ và trực Tết Dương Lịch 2019, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

 

Các Tin Khác
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2018 ( 06/12/2018 10:05:19) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2018 ( 12/11/2018 09:03:25) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018 ( 11/10/2018 04:39:27) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2018 ( 15/09/2018 09:17:42) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2018 ( 07/08/2018 03:18:43) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2018 ( 20/07/2018 02:02:14) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2018 ( 07/06/2018 09:45:40) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2018 ( 09/05/2018 07:43:02) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2018 ( 06/04/2018 03:21:53) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2018 ( 13/03/2018 03:27:56) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2018 ( 13/01/2018 09:11:45) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017 ( 30/11/2017 04:51:28) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 ( 02/11/2017 09:22:21) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 ( 28/09/2017 08:24:24) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2017 ( 06/09/2017 09:27:58) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi