CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Thứ Bảy - 15/09/2018
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2018
  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2018

TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

·         Thường xuyên chỉ đạo việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

·         Tích cực phấn đấu học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành và cấp trên đề ra. Tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử, quy định về đạo đức nhà giáo và quy chế dân chủ ở cơ sở.

·         Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

·         Tuyên truyền phổ biến GDPL: Tuyên truyền Nghị định Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017.

CHIÊU SINH, TUYỂN SINH

·         Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ ngắn hạn khóa 106; tin học ngắn hạn khóa 102, Lớp luyện thi chứng chỉ FCE, IELTS, TOEFL; Tiếng Anh giao tiếp người nước ngoài dạy.

·         Các lớp bồi dưỡng chuyên đề: Kế toán; Quản lý nhà nước; Nghiệp vụ bảo mẫu; NV cấp dưỡng, NV quản lý MN; NV hành chính văn thư; NV thư viện trường học; NV thiết bị trường học; Quản trị văn phòng & văn thư lưu trữ;

·         Các lớp đại học VLVH ngành ngân hàng vb1-vb2, bảo vệ thực vật, quản lý đất đai, xây dựng cầu đường vb2, Luật vb1-vb2, ngôn ngữ Khmer vb2; ĐHLT: sư phạm mầm non; các lớp đại học ĐTTX: Quản trị kinh doanh, trực tuyến; Trung cấp hệ chính quy: Sư phạm mầm non vb1 - vb2, Kế toán;

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

·         Quản lý các lớp thực hiện đúng kế hoạch học và thi trong tháng 09/2018 (17 lớp học, 26 lượt thi).

·         Lớp ĐH liên thông Sư phạm mầm non K2015 thi tốt nghiệp ngày 22/9/2018.

·         Tiếp tục thu hồ sơ kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT căn bản, nâng cao khóa ngày 23/9/2018 và tổ chức thi nếu đủ số lượng.

·         Tiếp tục thu hồ sơ kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh chương trình Cambridge khóa ngày 20/10/2018.

·         Phát bằng tốt nghiệp lớp Đại học VLVH ngành Xây dựng dân dụng K2012.

·         Tổ chức lễ phát chứng chỉ tiếng Anh chương trình Cambridge khóa thi 09/6/2018 vào ngày 16/9/2018.

·         Chuẩn bị và tổ chức Hội nghị CB, CC, VC đơn vị Trung tâm GDTX tỉnh năm học 2018-2019 vào ngày 26/9/2018.

 

Các Tin Khác
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2018 ( 07/08/2018 03:18:43) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2018 ( 20/07/2018 02:02:14) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2018 ( 07/06/2018 09:45:40) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2018 ( 09/05/2018 07:43:02) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2018 ( 06/04/2018 03:21:53) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2018 ( 13/03/2018 03:27:56) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2018 ( 13/01/2018 09:11:45) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017 ( 30/11/2017 04:51:28) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 ( 02/11/2017 09:22:21) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 ( 28/09/2017 08:24:24) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2017 ( 06/09/2017 09:27:58) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017 ( 04/08/2017 11:00:44) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2017 ( 01/07/2017 10:09:23) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2017 ( 10/06/2017 10:00:51) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2017 ( 04/05/2017 04:41:58) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi