CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Thứ Năm - 06/12/2018
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2018
  

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2018

TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

·         Thường xuyên chỉ đạo việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

·         Tích cực phấn đấu học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành và cấp trên đề ra. Tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử, quy định về đạo đức nhà giáo và quy chế dân chủ ở cơ sở.

·         Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

·         Tuyên truyền phổ biến GDPL: giới thiệu Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; tuyên truyền Thông tư hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp số 12/2012/TT-BTC ngày 06/02/2012.

CHIÊU SINH, TUYỂN SINH

·         Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ ngắn hạn khóa 108; tin học ngắn hạn khóa 104, Lớp luyện thi chứng chỉ FCE, IELTS, TOEFL; Tiếng Anh giao tiếp người nước ngoài dạy.

·         Các lớp bồi dưỡng chuyên đề: Kế toán trưởng, kế toán doanh nghiệp; Thuế; Quản lý nhà nước, Quản trị văn phòng & văn thư lưu trữ, nghiệp vụ bảo mẫu, cấp dưỡng, quản lý MN, hành chính văn thư, thư viện trường học, thiết bị trường học;

·         Các lớp đại học VLVH ngành ngân hàng vb1-vb2, bảo vệ thực vật, quản lý đất đai, xây dựng cầu đường vb2, Luật vb1-vb2, ngôn ngữ Khmer vb2; ĐHLT: sư phạm mầm non; các lớp đại học ĐTTX: Quản trị kinh doanh, trực tuyến; Trung cấp hệ chính quy: Sư phạm mầm non vb1 - vb2, Kế toán;

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

·         Quản lý các lớp thực hiện đúng kế hoạch học và thi trong tháng 12/2018 (12 lớp học, 17 lượt thi).

·         Tổ chức thi tốt nghiệp lớp Đại học Luật hệ ĐTTX K10 vb2 liên kết TT GDTX ĐH Huế vào ngày 01/12/2018.

·         Khai giảng lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng vào ngày 01/12/2018,

·         Khai giảng lớp trung cấp Sư phạm mầm non và trung cấp Kế toán vào ngày 08/12/2018,

·         Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh chương trình Cambridge khóa ngày 15/12/2018.

·         Kết hợp Trường ĐH Luật Hà Nội tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp lớp Đại học Luật vb2 k1 hệ VLVH và khai giảng lớp Đại học Luật vb1 k4 vào ngày 16/12/2018.

·         Kiểm kê tài sản cố định của đơn vị năm 2018 và các công tác tài chính cuối năm 2018.

·         Tổng kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

 

 

Các Tin Khác
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2018 ( 12/11/2018 09:03:25) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018 ( 11/10/2018 04:39:27) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2018 ( 15/09/2018 09:17:42) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2018 ( 07/08/2018 03:18:43) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2018 ( 20/07/2018 02:02:14) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2018 ( 07/06/2018 09:45:40) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2018 ( 09/05/2018 07:43:02) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2018 ( 06/04/2018 03:21:53) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2018 ( 13/03/2018 03:27:56) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2018 ( 13/01/2018 09:11:45) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017 ( 30/11/2017 04:51:28) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 ( 02/11/2017 09:22:21) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 ( 28/09/2017 08:24:24) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2017 ( 06/09/2017 09:27:58) 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017 ( 04/08/2017 11:00:44) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi